en bild

Provanställning & Regler - Vad gäller?

Vi får ofta frågor från våra kunder om vilka regler som gäller vid provanställning av en nyanställd. Vi går därför igenom regler och lagar för provanställning i detta inlägg.

När det kommer till provanställning av en nyanställd har många arbetsgivare en mängd frågor relaterade till den anställningsformen. Vad gäller för provanställning LAS? Vad gäller för provanställning lön? Och vad gäller för provanställning semester? I stort sätt är det kollektivavtalets regler som gäller, med det undantaget att endera parten kan avsluta anställningen med omedelbar verkan under provanställningstiden (som normalt sett är upp till sex månader).

Regler för att avsluta en provanställning

Det finns ingenting i provanställning regler som säger att du inte får avsluta en provanställning när du vill. För alla inblandade är det dock av största vikt att saker går rätt till och att relationen arbetsgivare och arbetstagare emellan värnas om. Bra och långsiktiga relationer med medarbetare är alltid att föredra då det skapar trygga och motiverade medarbetare som vill stanna länge.

Normalt sett anställer du en person på en tillsvidareanställning med en sex månaders provanställningstid, men med en ambition om att anställningen ska fortsätta. Under den tiden gäller samma provanställning rättigheter som för övriga anställda, med det undantaget att om endera parten inte trivs med den andra, så kan den avsluta anställningsförhållandet med omedelbar verkan.

Provanställning i offentlig verksamhet

För offentliga arbetsgivare gäller samma regler som för privata arbetsgivare. Det vill säga, antingen kollektivavtal eller LAS (Lagen om anställningsskydd). Om det till exempel inte finns ett kollektivavtal som gäller för provanställning kommunal eller statlig är det LAS som gäller. Vilket innebär en tid för provanställning uppsägning om 14 dagar, under vilken arbetsgivaren måste betala lön, semesterersättning och pension för den anställde, och den anställde förväntas leverera.