en bild

Så undiviker du personalbrist

Kampen om kompetensen hårdnar på dagens arbetsmarknad och antalet chefer som oroar sig för kompetensbrist ökar i hög takt. Vad kan arbetsgivare själva göra för att undvika personalbrist? Vi lyfter några interna och externa åtgärder att se över.

Personalbrist kan uppstå på flera olika sätt. En medarbetare kan plötsligt bli sjukskriven, någon annan går på föräldraledighet och en tredje har fått en ny tjänst hos en konkurrent. Att kunna täcka upp för och hantera ett sådant resursbortfall under en kortare eller längre period är viktigt. Framförallt för att inte verksamhetens utveckling ska bli lidande. Nedan ger vi exempel på sådant arbetsgivaren kan göra för att undvika resursbrist.

Interna åtgärder

För att undvika att tappa personal till andra företag är det viktigt att företaget synar sig själva i sömmarna. Är företagskulturen tillräckligt stark för att attrahera och behålla ny arbetskraft? Behöver något förändras i ledningsstrukturen och hur ser den psykosociala arbetsmiljön ut på arbetsplatsen? Att vara en attraktiv arbetsgivare med en uttalad företagskultur är med andra ord A och O för att behålla medarbetare och undvika kompetensbrist.

Externa åtgärder

Men oavsett hur bra företagskulturen än är händer det att medarbetare väljer att sluta. När det gäller externa åtgärder kan en etablerad och god relation till ett rekryteringsföretag som oss vara en lösning på brist på arbetskraft. Vi på The Place har nyckelkompetens vad gäller att finna rätt personal med kort varsel utifrån specifika kravprofiler. Ett sådant företag kan i ett fall som detta snabbt och smidigt ta fram nya kandidater som arbetsgivaren kan anställa.

 

Intresserad av att veta mer?

.