en bild

The Place integritetspolicy

Du och din integritet är viktig för oss

Det är viktigt för oss på The Place AB att du som kandidat, anställd, kund samt via vår webbplats känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Denna policy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter samt beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Som grund för denna policy är den nya dataskyddsförordningen GDPR. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen.

1. Kandidat

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför/syftet med behandlingen?
De personuppgifter som anges i ansökan/registrering av CV lagras i The Place kandidatdatabas och används i karriär- eller rekryteringssyfte.

Vid ansökan informeras du som kandidat om vem som är personuppgiftsansvarig, inkl. kontaktuppgifter, ändamål och rättslig grund med behandlingen, hur länge personuppgifterna kommer sparas, dina rättigheter till tillgång, rättelse, att bli glömd. Du kan motsätta sig behandlingen.

Vid uppsökande av dig som kandidat för uppdrag inhämtas samtycke som laglig grund och information sker om att detta kan dras tillbaka när som helst. Känsliga personuppgifter som saknar relevans för rekryteringen lämnas inte ut om så inte krävs för tjänsten.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I samband med att du lämnar dina uppgifter godkänner du att vi presenterar dig för våra uppdragsgivare. Vi delar med oss av dessa endast till den/de kund/kunder där tjänsten/anställningen kan bli relevant och detta informerar vi dig om.

Tester och profilering av dig som kandidat sker ibland på uppdrag av kund och detta informerar vi dig om. Testresultaten delges dig som kandidat med en kandidatrapport och vår kund med en kundrapport. Testresultaten sparas på TalentQ:s plattform i högst 1 år innan det rensas bor av TalentQ.

Delning av din information med tredje part

För att kunna arbeta effektiv med vår service till dig och för att följa gällande lagar och regler kan vi komma att dela hela eller delar av dina data med tredje part enligt följande:

Underleverantörer av system och tjänster som t.ex. webbplats och administrativa system för vårt arbete. Dessa leverantörer kommer endast att ha åtgång till data för att kunna utföra den eller de tjänster vi köper av dem och har inte tillstånd att använda din personliga information i några andra syften. Leverantörerna omfattas av avtal som säkerställer din integritet och konfidentialitet.

Andra bolag inom The Place-koncernen.

Offentliga myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter om det konstateras att vi har skyldighet enligt lag att dela dina uppgifter.

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs tillhandahålla en tjänst. Vi raderar dina uppgifter i vår rekryteringsplattform tre år efter du som kandidat senast varit aktiv. Har du varit aktiv och visat intresse av andra tjänster sparas uppgifter med notering om detta.

För information om dina rättigheter se avsnitt 4.

2. Konsult

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför/syftet med behandlingen?

När du arbetar som konsult hos oss har vi dina personuppgifter till grund för din anställning hos oss för att kunna betala lön och fullfölja rättsliga förpliktelser.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med det kundföretag du arbetar på i uppdrag av The Placel.

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vissa uppgifter behöver vi ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande Bokförings- och skattelagstiftningens lag vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år + innevarande år. Kontrakt med anställda raderas 10 år efter anställning upphört. Digitala fotografier på anställda raderas tre år efter anställning upphört. Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar en längre tid behåller vi dina personuppgifter till dess att du önskar att uppgifterna tas bort.

För information om dina rättigheter se avsnitt 4.

3. Kund

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför/syftet med behandlingen?

I vår kunddatabas behandlas dina personuppgifter för att kunna upprätthålla en relation med befintlig/köpande kund och när det gäller kundbearbetning för att kunna kontakta prospekts.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Konsulter som skall arbeta hos er på uppdrag av oss.

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs tillhandahålla en tjänst. Vi raderar dina uppgifter i vårt kundregister tre år efter att avtal upphört.

För information om dina rättigheter se avsnitt 4.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att få registerutdrag om vilka personuppgifter om dig som behandlas av The Place. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till The Place (för kontaktuppgifter se nedan).

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande eller önskar bli raderad kan du vända dig till The Place och skriftligen begära ändring eller radering.

Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Om The Place mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas ut till rätt person.

5. Inlämning av klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss via gdpr@theplace.se.

6. Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet, inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. The Place har emellertid vidtagit alla rimlig tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst förändring och förstörelse.

7. Ansvarig för personuppgifter vi samlar in

The Place AB (556340-2758) med adress Kista Science Tower, 16451 KISTA är ansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Har du frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på gdpr@theplace.se eller +46 8 586 22 700.

The Place integritetspolicy baseras på dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om GDPR.