en bild

Information för konsulter

Information för dig som jobbar som konsult för The Place.

Försäkringar

Som anställd för The Place är du försäkrad enligt följande.

Genom ditt kollektivavtal finns försäkringsskydd som arbetsskada, olycksfall/personskada, sjukdom, dödsfall och pension.

Läs mer: www.afa.se

Blocks

Placera Personal blir The Place

Efter 30 år som Placera Personal tar vi ett kliv från bemanningsbranschen och blir The Place - Where happy work happens!