en bild

Information för konsulter

Information för dig som jobbar som konsult för The Place.

Föräldraledighet

Anmälan om föräldraledighet ska göras minst 2 månader innan ledighetens början, och innehålla uppgift om hur länge du planerar att vara ledig.

Om du vill förlänga din ledighet ska även detta aviseras minst 2 månader i förväg.

Kontakta oss minst 1 månad innan du vill återgå i tjänst. Föräldraledigheten ska vara skriftlig och tidsbestämd.

Blocks

Placera Personal blir The Place

Efter 30 år som Placera Personal tar vi ett kliv från bemanningsbranschen och blir The Place - Where happy work happens!