en bild

Information för konsulter

Information för dig som jobbar som konsult för The Place.

Permission

Följande gäller vid permission

Permission är en kort ledighet med bibehållen lön som ofta beviljas för del av arbetsdag. 

Permission ges till exempel vid läkar- eller tandläkarbesök för an­ställda med minst 6 månaders anställningstid. Det innefattar då 2 besök per år och högst 4 timmar per år.

Permission kan i enstaka fall beviljas för hela dagar. Exempel på permission för det är:

  • Eget bröllop eller 50-årsdag som infaller på en arbetsdag.
  • Vid nära anhörigs frånfälle eller begravning. Som nära anhörig räknas make/maka, barn och föräldrar. Vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos samboende eller nära anhörig.

Blocks

Placera Personal blir The Place

Efter 30 år som Placera Personal tar vi ett kliv från bemanningsbranschen och blir The Place - Where happy work happens!