en bild

Information för konsulter

Information för dig som jobbar som konsult för The Place.

Semester

Intjänandeår och semesterår

Intjänandeåret räknas från 1 april-31 mars. Semesteråret är den därpå följande 12-månadersperioden.

Antal semesterdagar

25 dagar enligt semesterlagen. Med semesterdagar avses både betalda och obetalda semesterdagar.

Sparad semester

Det går bra att spara semester till ett senare år. Endast betalda semesterdagar kan sparas, och det totala antalet semesterdagar måste överstiga 20. Det inne­bär att högst 5 semesterdagar kan sparas varje år i högst 5 år.

Blocks