en bild

Information för konsulter

Information för dig som jobbar som konsult för The Place.

Tjänsteledighet

Följande gäller vid tjänsteledighet

Tjänstledighet beviljas om den kan ske utan olä­genhet för verksamheten, såvida det inte gäller lagstadgad studie- eller för­äldraledighet. Tjänstledighetsansökan ska vara skriftlig och tidsbestämd.

Blocks

Placera Personal blir The Place

Efter 30 år som Placera Personal tar vi ett kliv från bemanningsbranschen och blir The Place - Where happy work happens!