en bild

Information för konsulter

Information för dig som jobbar som konsult för The Place.

Tjänsteledighet

Följande gäller vid tjänsteledighet

Tjänstledighet beviljas om den kan ske utan olä­genhet för verksamheten, såvida det inte gäller lagstadgad studie- eller för­äldraledighet. Tjänstledighetsansökan ska vara skriftlig och tidsbestämd.

Blocks