en bild

Information för konsulter

Information för dig som jobbar som konsult för The Place.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal sker löpande och vid behov. Det är ett viktigt stöd för både chef och medarbetare för att skapa samförstånd och utveckla organisationen genom medarbetarna.

Syfte med medarbetarsamtalen

Medarbetarsamtalet är ett återkommande samtal mellan chef och medarbetare. Samtalet syftar till att gå igenom medarbetarens arbetssituation och ge tillfälle för båda parter att, utifrån medarbetarens situation och verksamheten på företaget, gemensamt se tillbaka och planera för framtiden.

Värdet för dig som medarbetare:

  • att få möjlighet att diskutera din arbetssituation och samarbetet med din chef

Värdet för chefen:

  • att få en regelbunden genomgång av medarbetarens arbetsuppgifter och vilka krav dessa medför
  • att få ökad information om arbetsförhållandena

Blocks

Placera Personal blir The Place

Efter 30 år som Placera Personal tar vi ett kliv från bemanningsbranschen och blir The Place - Where happy work happens!