en bild

Information för konsulter

Information för dig som jobbar som konsult för The Place.

Vid sjukdom och VAB

Detta gäller vid sjukdom eller vård av sjukt barn.

Vid sjukfrånvaro eller vård av sjukt barn är det ditt ansvar att direkt på morgonen meddela The Place att du inte kan arbeta. Maila kc@theplace.se och uppge ditt namn samt vilken kund du jobbar hos. Det är också ditt ansvar att meddela kunden att du är sjuk eller vårdar sjukt barn.

Det är viktigt att du mailar The Place samt underrättar kunden varje sjukdag.

Läkarintyg

Ett läkarintyg krävs vid sjukdom länge än 7 kalenderdagar.

Sjuklön

Din sjuklön beräknas från den dag vi får din sjukanmälan. Första sjukdagen är en karensdag. För dag 2-14 betalar The Place din sjuklön, därefter utgår 10% ersättning till och med dag 90. Från dag 15 och framåt utgår ersättning från Försäkringskassan.

Är du visstidsanställd med timlön utbetalas sjuklön för de dagar du är utbokad på arbete.

Blocks

Placera Personal blir The Place

Efter 30 år som Placera Personal tar vi ett kliv från bemanningsbranschen och blir The Place - Where happy work happens!