en bild

Information för konsulter

Information för dig som jobbar som konsult för The Place.

Försäkringar

Som anställd för The Place är du försäkrad enligt följande.

Genom ditt kollektivavtal finns försäkringsskydd som arbetsskada, olycksfall/personskada, sjukdom, dödsfall och pension.

Läs mer: www.afa.se

Blocks