en bild

Information för konsulter

Information för dig som jobbar som konsult för The Place.

Annelie

På The Place vill vi ha friska och välmående medarbetare, både till kropp och själ! Vi vill göra våra medarbetare mer medvetena om vikten av ett aktivt, hälsosamt och balanserat liv.

Mål:

  • att alla medarbetare ska nyttja friskvårdsbidraget
  • att inspirera till motion
  • att minska sjukfrånvaro

Friskvårdsbidrag

The Place erbjuder alla medarbetare, som varit anställda längre än 6 månader och arbetar 50% eller mer, friskvårdsbidrag.

Vi erbjuder:

  • ett friskvårdbidrag på 1 000 kr per halvår. Om du är berättigad till fullt friskvårdsbidrag under perioden 1 januari t o m sista juni erhåller du 1000 kr. Samma sak gäller för nästa period av året d v s fr o m 1 juli t o m 31 december.

Exempel 1: Om du anställs per den första mars omfattas du av friskvårdsbidraget per den första september. Du har då rätt till ersättning för de fyra kvarstående månaderna av året d.v.s. 667 kr (1 000 kr/6 månader x 4) förutsatt att du fortfarande är anställd.

Exempel 2: Om du anställs per den 1 december omfattas du av friskvårdsbidraget per den första juni. Du har då rätt till ersättning för 1 månad d v s 167 kr (1 000 kr/6 månader x 1) förutsatt att du fortfarande är anställd.

Det är därför viktigt att du inkommer med kvitto inom respektive period (jan-jun, jul-dec). Du kan inte skicka in kvitto i november som avser januari – juni.

  • ett akutbesök hos naprapat, vid ett tillfälle per år. Besöket ska först förankras hos din konsultchef.

Om du är osäker kring vad som innefattas som friskvård gör du en avstämning med din konsultchef.

Så gör du:

Skanna och maila in, alternativt skicka in, ditt kvitto/träningsavtal till oss. Du ersätts då vid kommande löneutbetalning.

Blocks