Serviceinriktad receptionist

Reception och kontor

Reception och kontor

Serviceinriktad receptionist

Efter 7 år som receptionist på stort företag söker sig denna positiva person sig vidare!

Placera Personal blir The Place

Efter 30 år som Placera Personal tar vi ett kliv från bemanningsbranschen och blir The Place - Where happy work happens!