Andreas Wiberg

Andreas Wiberg

Affärsansvarig

Andreas Wiberg

Affärsansvarig

  • Affärsansvarig
  • Team Alexandra

Andreas Wiberg

Andreas ansvarar för affärsrelationen och därmed alla frågor gällande offerter, avtal, priser och villkor. Andreas har tidigare erfarenheter inom både produkt och tjänsteförsäljning B2B i flera olika branscher och är en trygg samarbetspartner för dig som uppskattar långsiktiga och kvalitativa affärsrelationer. Är du i behov av personal? Kontakta Andreas så sätter han igång arbetet till den perfekta matchningen!

Placera Personal blir The Place

Efter 30 år som Placera Personal tar vi ett kliv från bemanningsbranschen och blir The Place - Where happy work happens!