Jennifer Erdman

Jennifer Erdman

Head of Marketing & Communications

Jennifer Erdman

Head of Marketing & Communications

  • Marketing
  • Management

Jennifer Erdman

Jennifer är kommunikationsstrateg från Lunds universitet och har de senaste åren ansvarat för och drivit hela marknads- och kommunikationsområdet. Med stor professionalism, trygghet och träffsäkerhet bygger Jennifer vår kommunikation i linje med The Place varumärke och identitet.