en bild

Frågorna varje arbetsgivare bör ställa under arbetsintervjun

Vilka frågor ska jag som arbetsgivare ställa under arbetsintervjun? Här följer några tips som hjälper dig under intervjutillfället.

Anställningsintervjun är det viktigaste momentet i hela rekryteringsprocessen. Det är här du som arbetsgivare får möjlighet att träffa kandidaten och se vad den går för. Därför gäller det att ställa de rätta frågorna och få ut så mycket kvalitativ information som möjligt. Kom ihåg, det är under arbetsintervjun du avgör om kandidaten passar för uppdraget eller inte. Nedan kan du ta del av ett antal anställningsintervju tips som hjälper dig i mötet.

Exempel på viktiga intervjufrågor

De frågor som ställs under en anställningsintervju kan delas upp i standardfrågor och undersökande frågor. Exempel på standardfrågor är:

  • Varför vill du ha den här tjänsten?
  • Vad motiverar dig?
  • Vilka är dina styrkor?

Här får du en grundläggande bild av den sökande. De mer undersökande frågorna lyder:

  • Vilken utmaning har varit störst under din karriär?
  • Hur reagerar du på stress?
  • Hur vill du beskriva din plats i ett team?

Ställ relevanta frågor

Det viktigaste med anställningsintervju frågor är att du som arbetsgivare får svar på vem kandidaten är och om denne passar för jobbet. På så sätt blir det viktigt att arbeta både med frågor som är grundläggande och utredande. Tänk på att ställa relevanta frågor och skippa onödigheter som: "om du var ett djur, vilket skulle du vara?". Konkreta och djupa frågor garanterar en bättre bild av den sökande vilket leder till bättre matchning.

 

Läs mer om hur vi jobbar med rekrytering.

Placera Personal blir The Place

Efter 30 år som Placera Personal tar vi ett kliv från bemanningsbranschen och blir The Place - Where happy work happens!