en bild

Sju fördelar med bemanning

Fördelarna med att bemanna istället för att anställa är många och här listar vi sju anledningar som vi tycker är extra viktiga!

1. Arbeta med specialister

Arbeta med rekryteringsspecialister som hittar kandidaterna åt er. När ni väljer att använda en bemanningsfirma får ni hjälp att hitta kompetent personal av experter på rekrytering och matchning.

2. Inga långdragna processer

Med ett bemanningsföretag får ni de absolut bästa förutsättningarna att hitta rätt personal och ni slipper långdragna rekryteringsprocesser.

3. Smidigare att utvärdera

Genom att hyra personal får ert företag möjligheten att utvärdera den inhyrda resursen på förhand. Skulle det visa sig att ni exempelvis önskar behålla den nya medarbetaren kan kontraktet övergå till en anställning efter sex månader, förutsatt att medarbetaren också vill detta.

4. Reklamationsrätt

Ni har möjlighet till reklamation genom att avbryta kontraktet om det visar sig att den inhyrda personalen inte levererar de resultat som ni hoppats på.

5. Mindre personalansvar

Personaluthyrning innebär att ni som företag slipper allt vad administrativt personalansvar heter, denna bit tar bemanningsfirman hand om. Självklart finns ett trivselansvar men kompetensutveckling, utvecklingssamtal och även jobbiga samtal som uppsägning tar konsultchefen.

6. Fokusera på ert specialistområde

Ni kan frigöra tid för att fortsätta utveckla er verksamhet genom att fokusera på ert specialistområde.

7. Bra vid kortare uppdrag

Det är fördelaktigt att hyra in personal för kortare uppdrag. Om målet inte är en ny anställning kan rekryteringsbiten med fördel lämnas över och verksamheten kan lägga arbetstiden på något annat.

Intresserad av att veta mer?

.