Fem tecken på att du behöver rekrytera

2018-07-02

Hur vet du som arbetsgivare när det är rätt läge att rekrytera nya medarbetare? Vi listar några tecken på att en rekrytering kan vara rätt satsning för organisationen.

är det kommer till rekrytering är en viktig del att ställa behov mot tillgängliga resurser. Hur ser det ut i din organisation, vilka affärskritiska delar har svårt att leverera tillräckligt bra och vad beror det på? Är det ett organisatoriskt problem eller är det ett tecken på att du behöver komplettera verksamheten med fler anställda? Här listar vi fem tecken på att det är dags att rekrytera.

  1. Det är alltid bra att hålla koll på arbetsmiljön i din organisation. Om folk trivs och saker och ting rullar på finns sannolikt inget behov att rekrytera. Men om den psykosociala arbetsmiljön är dålig och stressig är det tvärtom ett potentiellt tecken på att det är dags att ta in avlastning.
  2. Om din personal drunknar i administrativa arbetsuppgifter istället för kärnverksamheten. Då är det nog dags att rekrytera en administratör.
  3. Om du har ett läge där du har en orderingång som vida överstiger det du kan leverera är det dags att rekrytera ny produktionspersonal.
  4. Om du har överkapacitet i produktionen är det dags att rekrytera nya säljare/marknadsförare.
  5. För det mindre företaget med stor tillväxtpotential är det ett stort tecken på att det är dags att rekrytera en ny VD när ägaren är såpass operativ att hen inte hinner med ledarskapet.