Fem tecken på att det är dags att rekrytera

2018-07-02

Att veta när det är rätt tidpunkt att utöka ditt team är en konst i sig. Som arbetsgivare är det avgörande att kunna identifiera när tiden är mogen för att anställa nya medarbetare. Här är några tecken som tyder på att det är dags för din organisation att ta nästa steg.

När det handlar om rekrytering är det viktigt att noggrant utvärdera behoven mot din befintliga personalstyrka. En djupgående analys av din organisations kritiska områden kan ge värdefulla insikter. Om det finns svårigheter att upprätthålla hög kvalitet i affärsprocesser, eller i dialoger med kunder, kan det vara ett tecken på att det är dags att rekrytera eller hyra in en konsult via ett konsultföretag. Genom att identifiera och agera på dessa behov kan du säkerställa en effektivare verksamhet.

 1. Trivsel och arbetsmiljö: Indikator på harmoni eller behov av förbättring
  Det är alltid givande att vara medveten om arbetsklimatet i din organisation. Ett positivt arbetsklimat, där medarbetarna trivs och presterar väl, är en indikation på att allt är i balans. Å andra sidan kan en negativ psykosocial arbetsmiljö, präglad av stress och otrivsel, vara en signal om att det är dags att ingripa och söka avlastning.
 2. Administrativ överbelastning: Fokus på kärnverksamheten genom avlastning
  Om dina medarbetare befinner sig i en situation där de är överbelastade med administrativa uppgifter och inte kan fokusera på kärnverksamheten är det en klar indikation på att det är dags att anställa administrativt stöd. Genom att frigöra tid och resurser kan du låta dina anställda fokusera på det som verkligen driver företaget framåt.
 3. Produktionskapacitet kontra efterfrågan: Balansera tillgång och behov för smidig produktion
  Om din produktionskapacitet överstiger den nuvarande personalens förmåga att hantera efterfrågan kan det vara dags att anställa mer produktionspersonal eller stärka upp teamet inom Supply Chain. Genom att balansera tillgång och efterfrågan kan du säkerställa smidiga produktionsprocesser och nöjda kunder.
 4. Överskottsproduktion utan tillräcklig försäljning: Att expandera sälj- och marknadsföringsteamet för tillväxt
  Likaså, om du har en överskottsproduktion men bristande försäljnings- och marknadsföringsinsatser kan det vara dags att utöka säljteamet eller rekrytera till marknadsavdelningen. Att investera i rätt kompetens för att maximera försäljningen är en viktig strategi för tillväxt och framgång.
 5. Behovet av en ny VD för växande småföretag: Frigör ägare för strategiskt ledarskap genom rekrytering
  För mindre företag med stor tillväxtpotential kan det vara en avgörande tidpunkt att överväga att rekrytera en ny VD när ägaren befinner sig så djupt engagerad i operativa uppgifter att ledarskapet försummas. Genom att ta in en VD med rätt erfarenhet och vision kan företaget fortsätta växa och utvecklas på ett hållbart sätt.

Att kunna identifiera dessa tecken och agera i rätt tid är avgörande för att säkerställa en effektiv och välmående organisation. Med rätt strategi och resurser kan du möta utmaningarna och ta din verksamhet till nya höjder.

Möt Jens, din glada konsult!


Vi vet att glada medarbetare presterar bättre och hjälper företag att växa. När du anlitar oss som konsultföretag ser vi till att du får din glada Jens. Eller din glada Fatima. Eller din glada Clara.

 

The Place är ett konsultföretag och Sveriges enda Worklife Partner.

Sveriges enda Worklife Partner


Vi erbjuder självklart moderna rekryteringsverktyg, kompetenta rekryteringsspecialister och vältestade rekryteringspaket. Men vi är framför allt en strategisk partner som vill finnas med över tid – det gör vi som Sveriges enda Worklife Partner.

Som Worklife Partner jobbar vi för att skapa långsiktiga relationer och är en rådgivande partner i rekryterings- och medarbetarfrågor till såväl kunder som konsulter.


Rekryteringsrådgivning med The Place


Du som företagare är välkommen att använda kalenderfunktionen för att boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med oss.


Vad ingår i mötet?

✔️ Kartläggning av dina behov och utmaningar: idag och i framtiden

✔️ Råd kring rekrytering och bemanning under lågkonjunktur

✔️ Insikter om arbetsmarknaden och kandidatläget

’✔️ Gratis guide i kompetensbaserad rekrytering