en bild

Where happy work happens: Back Office

The Place är specialister på matchning och kompetens. Vårt kandidatnätverk inom Administration och Back Office består av bland annat vassa administratörer, receptionister och supportstjärnor!

Vi rekryterar inom Administration och Back Office

The Place har ett starkt kompetensnätverk inom Administration och Back Office. Våra vassa rekryteringskonsulter hittar er nästa medarbetare oavsett om du vill hyra in kompetensen eller vill ha rådgivning i hela eller delar av den interna rekryteringsprocessen.

Genom att anlita oss som din Worklife Partner tar vi ett strategiskt och kundstyrt kompetensansvar över tid. Det innebär att vi utvecklar våra konsulter efter din verksamhets behov, något vi gärna berättar mer om!

Vad är Happy Work för dig?

Vi är mästare på att sköta medarbetarfrågor och är övertygade om att våra medarbetare växer när de trivs och mår bra. Därför tar vi mer än gärna hela, eller delar av, arbetsgivaransvaret när vi hjälper våra kunder att hitta och rekrytera sin nästa medarbetare.

Men alla företag fungerar olika, och för en del passar det bättre att själva sköta rekryteringen. Då kommer vi in som en rekryteringspartner som driver hela, eller stöttar delar, av rekryteringsprocessen.