en bild

Where happy work happens: Economy & Finance

The Place är specialister på matchningen. Vårt kandidatnätverk inom Ekonomi består av kompetenta ekonomer med olika roller och erfarenheter. Hitta din nästa ekonomichef, controller eller löneadministratör via The Place!

Hitta rätt ekonom via The Place! Inom vårt kompetensnätverk ekonomi kan du hyra kompetens eller direktrekrytera till er

The Place har dedikerade rekryteringskonsulter som hjälper dig att hitta er nästa medarbetare inom ekonomi, lön och finans, oavsett om du vill hyra in kompetensen eller vill ha rådgivning i hela eller delar av den interna rekryteringsprocessen.

Genom att anlita oss som din Worklife Partner tar vi ett kundstyrt kompetensansvar över tid. Det innebär att vi utvecklar våra konsulter efter din verksamhets behov, något vi gärna berättar mer om!

Placera Personal blir The Place

Efter 30 år som Placera Personal tar vi ett kliv från bemanningsbranschen och blir The Place - Where happy work happens!