Interimslösning
Interimslösning med The Place.

Interim Management med The Place


Med en interimslösning får ni in kompetens som kan leverera i linje med verksamhetens utmaningar och mål under tidsbegränsade perioder eller komplexa projekt.

På The Place har vi ett omfattande nätverk av specialister, chefer och kvalificerade ledare. Vi ser till att du snabbt får in rätt kompetens på plats.När passar en interimslösning?


En interimslösning är när en person med erfarenhet och specialistkompetens tillsätts på ett uppdrag för att fylla en temporär vakans eller hjälpa till i ett projekt eller utvecklingsfas.

En interimslösning passar bra när du behöver få in självgående och resultatfokuserade personer med vana att snabbt kliva in i komplexa uppdrag. Det är en bra resurslösning för dig som behöver tillsätta specialister och chefer på kort varsel, utan att tumma på kvalitén.

En rekryteringsprocess pågår

När du ska rekrytera en ny chef eller nyckelperson till organisationen är sannolikheten stor att processen kommer ta tid. För att inte tappa fart i väntan på att din nya chef tillträder, så är en interimslösning ett effektivt alternativ.


Projekt och utvecklingsarbeten

Behöver du en erfaren projektledare som kan hjälpa till att driva positiva förändringar i organisationen? Med en interimslösning får du in kvalificerad kompetens med resultatfokus, som kan stötta och driva utvecklingsprojekt och andra typer förändringsarbeten.


Arbetstoppar eller hög arbetsbelastning

Med en interimslösning får du snabbt in en person som kan täcka upp under arbetstoppar eller perioder med oväntad hög arbetsbelastning.

Fördelar med interimslösningar


  • Tidseffektivt: Du får snabbt in rätt kompetens.
  • Flexibelt: Du får möjlighet att anpassa din arbetsstyrka efter skiftande kompetensbehov eller tillfälliga projekt.
  • Enkelt: Vi sköter hela matchningsprocessen och du slipper allt administrativt arbete.
  • Tryggt: Vi tar fullt arbetsgivaransvar för din interimskonsult/interimschef under uppdragets gång.

Rekrytera med The PlaceBoka rådgivning med oss!

The Place: Auktoriserat rekryteringsföretag
The Place: Auktoriserat bemanningsföretag