en bild

Hur vill du rekrytera?

Olika rekryteringslösningar passar olika företag. Vill du hyra medarbetare, direktrekrytera talangen eller hyra först och anställa sedan?

Vad är Happy Work för dig?

Vi är mästare på att sköta medarbetarfrågor och är övertygade om att våra medarbetare växer när de trivs och mår bra. Därför tar vi mer än gärna hela, eller delar av, arbetsgivaransvaret när vi hjälper våra kunder att hitta och rekrytera sin nästa medarbetare.

Men alla företag fungerar olika, och för en del passar det bättre att själva sköta rekryteringen. Då kommer vi in som en rekryteringspartner som driver hela, eller stöttar delar, av rekryteringsrprocessen.

Placera Personal blir The Place

Efter 30 år som Placera Personal tar vi ett kliv från bemanningsbranschen och blir The Place - Where happy work happens!