en bild

Hur vill du rekrytera?

Olika rekryteringslösningar passar olika företag. Behöver du tillfällig kompetensförstärkning, direktrekrytera eller hyra först och anställa sedan?

Vad är Happy Work för dig?

Vi är mästare på att sköta medarbetarfrågor och är övertygade om att våra medarbetare växer när de trivs och mår bra. Därför tar vi mer än gärna hela, eller delar av, arbetsgivaransvaret när vi hjälper våra kunder att hitta och rekrytera sin nästa medarbetare.

Men alla företag fungerar olika, och för en del passar det bättre att själva sköta rekryteringen. Då kommer vi in som en rekryteringspartner som driver hela, eller stöttar delar, av rekryteringsrprocessen.