en bild

Håll rekryteringsprocessen kort - och behåll kandidaterna

Långa och utdragna rekryteringsprocesser gör att företag tappar viktiga kandidater, speciellt under högkonjuktur. Detta bör du som arbetsgivare tänka innan du startar en rekryteringsprocess.

Det blir allt vanligare att en kandidat inte är med i enbart en rekryteringsprocess utan flera samtidigt. Detta innebär att även om du som arbetsgivare är redo att erbjuda tjänsten till en viss kandidat, finns det risk att någon annan hinner före. Det gäller därför att agera snabbt och inte låta kandidaterna vänta på en återkoppling. Att hålla rekryteringsprocessen kort blir därför avgörande för att hitta och behålla kandidater, särskilt under kandidatbrist.

Extra viktigt med kort process under kandidatbrist

Många vittnar om hur långa och utdragna rekryteringsprocesser gjort att företag har tappat kandidater på vägen. När processen kommit till sitt slut och resultatet ska meddelas kan det ha gått flera veckor från dess att en första kontakt togs med den sökande. På en arbetsmarknad där det för närvarande råder kandidatbrist blir det allt viktigare att snabba på processerna så att en anställning kan komma till stånd.

Kandidaten väntar inte

Som arbetsgivare är det inte längre möjligt att låta semestern komma emellan en rekryteringsprocess för då är chansen stor att företaget går miste om riktigt bra arbetssökande. För en kandidat som är aktuell i flera processer samtidigt gäller i stort sett först till kvarn, eller så får kandidaten ett bra förhandlingsläge. En segdragen rekrytering är sällan lockande för kandidaten som hellre väljer en annan arbetsgivare med kortare beslutsvägar.