Olika anställningsformer – så skiljer de sig åt

2018-07-05

Vi får ofta frågor kring skillnader mellan olika anställningsformer. Här går vi igenom och jämför tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar.

I grova drag finns två former av anställning, nämligen tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Den förstnämnda är vad de flesta kallar ett ”fast jobb” där ingen tidsgräns finns, medan den tidsbegränsade anställningen ofta benämns som timanställning. Även rent juridiskt skiljer sig anställningarna åt och då angående vad som gäller för respektive anställningsformer LAS. Som arbetsgivare är det individuellt om tillsvidareanställning timanställning passar bäst, som alltid finns både för- och nackdelar.

Tillsvidareanställning – fast anställning

Tillsvidareanställning är ett tryggt alternativ för bägge parter. Juridiskt upphävs anställningen endast om arbetsgivare eller arbetstagare väljer uppsägning. Exakt under vilka former behandlas bland annat i LAS och genom kollektivavtal, men en tillsvidareanställning efter 67 års ålder ger arbetsgivaren rätt att säga upp den anställde. Anställningsavtal timanställning skiljer sig oftast inte åt, bortsett från att tidsgräns inte finns. Vanligt är att anställningen börjar som tidsbegränsad och övergår till fast genom tillsvidareanställning provanställning.

Detta är vanligt både gällande rekryterings– samt bemanningsuppdrag via ett konsultföretag.

Tidsbegränsade anställningar – många olika varianter

Tidsbegränsade anställningar är ett vanligt förekommande sätt att anställa personal. Det kan exempelvis handla om att förlänga en anställning för personal som är äldre än 67 år, men som behövs tillfälligt. Andra varianter är vikariat för att fylla ut en position tillfälligt, eller säsongsanställningar när verksamheten är årstidsbegränsad. Vid nyanställningar förekommer ofta provanställning, som ger möjlighet till sex månaders testperiod. Precis som vid tillsvidareanställning timlön, med skillnaden att timmarna ofta understiger 40 timmar.