Därför ska du satsa på Employer Branding

2018-07-23

Alla pratar om Employer Branding just nu. Men vad innebär det och varför är det så viktigt?

Employer branding är en av de nya trenderna när det kommer till marknadsföring. Teorin går ut på att du behöver jobba med ditt varumärke som arbetsgivare för att kunna rekrytera de bästa potentiella anställda. Det innebär att du behöver jobba med två saker: hur du är som arbetsgivare, och hur du uppfattas som arbetsgivare. Precis som vid all annan marknadsföring är det framförallt kundens marknad.

Varför är det viktigt att jobba med employer branding?

Du kan ställa frågan varför employer branding behövs? Svaret är enkelt. Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft har aldrig varit högre än vad den är just nu. Om du inte lyckas både vara en bra arbetsgivare och kommunicera ut på arbetsmarknaden att du är det, kommer det vara svårare för dig att rekrytera. Och rekrytering är A och O för att nå framgång med verksamheten. Du vill ha de bästa och mest motiverade anställda.

Medarbetarna är varumärkets ambassadörer

Vad är employer branding? Employer branding är som nämnt ett sätt att bygga ditt varumärke som arbetsgivare. Det bästa sättet att göra det är genom att faktiskt vara en riktigt bra arbetsgivare och sedan låta dina anställda vara ambassadörer för din verksamhet. Den reklam som de kan ge dig genom sina nätverk är oftast den allra bästa. Det är PR som inte kan köpas för pengar.