Hur jämställd är din arbetsplats?

2024-03-08

Att ha en jämställd arbetsplats är inte bara en fråga om principer utan också avgörande för att skapa en trivsam och välmående arbetskultur.  Idag på internationella kvinnodagen vill vi uppmuntra till att stanna upp och analysera vilka normer, attityder och förväntningar som präglar din arbetsplats och påverkar kulturen. Och våga ställa dig frågan: är min arbetsplats jämställd?

Idag, den 8 mars, är det den Internationella kvinnodagen. Ett tillfälle att lyfta jämställdhet på arbetsplatsen och fundera över vad vi kan göra för att skapa en trivsam arbetsmiljö och motverka diskriminering på arbetsplatsen. Rannsaka dig själv och arbetsplatsen: Vilka frågor ställs enbart till kvinnor och hur påverkar det företagskulturen? Vem plockar undan disken? Hur agerar och påverkas du när en kvinna vill förena småbarnslivet med jobb, jämfört med en man?

Varsågod, här kommer 8 frågor att fundera kring!


1. Har alla samma möjligheter?

Inom din arbetsplats, ges kvinnor och män samma möjligheter att växa och utvecklas? Främjas likvärdiga chanser till framgång och utveckling för alla?


2. Får alla lika mycket utrymme?

Under ett formellt möte eller en enkel fikapaus – vilka hörs och tar plats? Har alla samma möjlighet att göra sina röster hörda eller är det alltid samma personer som leder samtalet?


3. Vem är din chef?

Att just din chef är en kvinna eller man säger såklart inte allt om jämställdheten på arbetsplatsen. Men hur ser könsfördelningen ut i ledningsgruppen och bland beslutsfattarna?


4. Vilka förväntningar har ni på er?

Har kvinnor och män samma förväntningar på din arbetsplats? Det kan vara allt från förväntningar på prestation och leveransförmåga, men också mer vardagliga förväntningar och oskrivna regler. Vem förväntas fixa kaffet på morgonen? Och vem förväntas fixa fikabröd?


5. Hur är inställningen till föräldraledighet och föräldraskap?

Det handlar inte bara om att ha formella policyer kring föräldraledighet, utan också om den kulturella attityden gentemot föräldrar på arbetsplatsen. Är det någon som lyfter på ögonbrynen när en kollega går tidigt för att hämta på förskolan? Eller blir sur för att man inte svarar på jobbtelefonen efter klockan fem?


6. Finns det fördomar mot yngre medarbetare?

Går du runt och tänker att dina unga kvinnliga kollegor kan bli, och vill bli, gravida när som helst? Eller har du någon gång velat fråga en kvinnlig arbetssökande om hon planerar att bli gravid? Har du samma tankar och funderingar om dina unga manliga kollegor eller kandidater?


7. Finns det löneskillnader?

Män och kvinnor som utför likvärdigt arbete med likvärdigt ansvarsområde inom samma yrkesgrupp ska tjäna lika mycket – är det så på din arbetsplats?


8. Kan ni prata om jämställdhet?

Är det en öppenhet och acceptans för att diskutera jämställdhetsfrågor på din arbetsplats? Känner du dig bekväm med att lyfta sådana frågor och blir de tas på allvar?


En jämställd arbetsplats

En jämställd arbetsplats är en plats där alla, oavsett kön, har lika rättigheter och möjligheter. På en jämställd arbetsplats har alla möjlighet att leva upp till sin fulla potential utan att hindras av könsstereotypiska normer och föreställningar.

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare vida åtgärder för att främja en jämställd arbetsplats och motverka diskriminering. Det är av yttersta vikt att ledningen tar ägarskap över dessa frågor och inkluderar jämställdhetsarbete i det strategiska arbetet för att uppnå verklig förändring.

Det finns många sätt för dig som chef att bidra till en jämställd arbetsplats. Unionen har samlat information och tips på hur du aktivt kan främja jämställdhet på ditt företag – Här kan du ta del av dem!