Pension – så mycket bör du erbjuda dina medarbetare

2018-05-31

Dina medarbetare är din viktigaste resurs och tjänstepension är en viktig del i att de stannar länge. Detta bör du som arbetsgivare tänka på gällande tjänstepension.

Svensk tjänstepension är en del av den tjänstepension utbetalning som kommer från arbetsgivaren. Det rekommenderas att du som arbetsgivare tecknar kollektivavtal, exempelvis tjänstepension Unionen, om du önskar uppnå en välmående relation med dina anställda. Det är dock frivilligt för arbetsgivare. Tjänstepension utan kollektivavtal kan innebära lägre pension och högre risk för dina anställda. Oavsett om det gäller tjänstepension landsting, kommun eller privat sektor spelar den en viktig roll för dina medarbetares framtid.

Allmän pension

Vad är allmän pension egentligen? Ett begrepp vi ofta hör, men sällan tar oss tid att förstå oss på. Tjänstepension kollektivavtal är vad som utgör den allmänna pensionen i Sverige och ett exempel bland många är tjänstepension Collectum, som är för arbetsgivare i det privata näringslivet med tecknat avtal. Allmän pension 2017 innebar i siffror att en medarbetares pensionsgrundande inkomst var inkomsten minskad med den allmänna pensionsavgiften på 7 %.

Skapa trygghet för dina anställda

Att erbjuda dina medarbetare ett tryggt upplägg av pension och försäkringar är värdefullt. Tjänstepension föräldraledighet är en viktig avdelning som ger både kvinnor och män en trygghet i arbetslivet, samt på det privata planet. Teckna tjänstepension Fora där du som arbetsgivare även kan ta del av trygga försäkringsavtal. Har du många anställda med olika bakgrund kan det vara bra att erbjuda information även på engelska, och ”occupational pension” är tjänstepension engelska.


Worklife News @ The Place

Prenumerera på rekryteringstips!