När blir Quiet Quitting ett problem?

2023-10-09

Begreppet ”Quiet Quitting” har varit en omtalad arbetstrend det senaste året. Men varför blir dina medarbetare egentligen Quiet Quitters och när blir det ett problem för organisationen? I den här artikeln ger vi dig som arbetsgivare tips på hur du kan motverka och förebygga att Quiet Quitting blir till ett problem.


Vad innebär Quiet Quitting?

Begreppet ”Quiet Quitting” betyder inte att dina anställda säger upp sig utan förvarning. På svenska översätts Quiet Quitting till ”tyst nedtrappning”, och syftar till att en anställd endast gör exakt vad tjänsten kräver – och inget mer.

Det kan handla om att vägra svara på mejl utanför arbetstid, att tackar nej till uppgifter som inte ingår i ens arbetsbeskrivning, att sakna motivation till utveckling eller vara ointresserad av att delta på företagsaktiviteter så som AWs och julfester.

Trots att begreppet har blivit lite av en arbetstrend den senaste tiden, så är fenomenet i sig inte något nytt. Så, varför pratar vi om det som att det är en ny grej?

Quiet Quitting fick genomslag på sociala medier efter pandemin då många anställda var permitterade eller arbetare hemifrån. Det var många som då började reflektera över sin arbetssituation och kanske, för första gången, var tvungna att trappa ned sitt arbetstempo.


Quiet Quitting ur olika perspektiv

Man kan se på Quiet Quitting ur olika perspektiv. Från ett lednings- och chefsperspektiv är Quiet Quitting ofta någonting dåligt för organisationen. Som chef vill du såklart att dina anställda ska vara engagerade och motiverade i sina roller.

Från en anställds perspektiv kan det vara helt rimligt att göra exakt vad tjänsten kräver. Det är ju trots allt vad de får betalt för.

Så, vilket förhållningssätt bör du som arbetsgivare ha till Quiet Quitting?


Varför blir anställda Quiet Quitters?

Om vi utgår från en anställds perspektiv så finns det flera sunda skäl till Quiet Quitting.

Försöker man få ihop ett hälsosamt worklife-balance kan en anställd självmant ha valt att trappa ned. Många nya talanger på arbetsmarknaden lockas inte av att behöva ”visa framfötterna” eller ”armbåga sig fram” på sin arbetsplats, utan lockas mer av arbetsgivare som främjar en hållbar balans mellan arbetsliv och privatliv.

Har det hänt något särskilt för din medarbetare kan det finnas sunda skäl för nedtrappning i arbetet, oavsett om det är för en kortare period eller en längre tid. Kanske att en nära anhörig har gått bort eller att man varit nära på att bli utbränd.


När blir Quiet Quitting ett problem?

Så när blir Quiet Quittig till ett problem för organisationen?

Det finns såklart en hel del anledningar till att dina anställda blir Quiet Quitters som indikerar brister på arbetsplatsen. Nedan går vi igenom 5 exempel på när Quiet Quitting blir ett problem, och ger tips för vad du som arbetsgivare kan göra för att motverka och förebygga problemen.


1. Minskad motivation och arbetsglädje

När en anställd tappar motivationen och glädjen i sitt arbete kan det leda till Quiet Quitting.

Genom att ha löpande avstämningar med dina medarbetare kan du ta reda på hur de mår på arbetsplatsen och i sina roller. Vår rekommendation är att du genomför korta men kontinuerliga avstämningsmöten. Då hinner du förhoppningsvis snappa upp signaler om minskad motivation innan det påverkar din medarbetares prestationer och trivsel. Under dessa avstämningar är det viktigt att prata om din medarbetares motivation och drivkrafter, så att du vet hur du på bästa sätt kan jobba proaktivt med att öka motivationen.


2. Misskommunicerade förväntningar

När förväntningar på tjänsten inte stämmer överens med de faktiska arbetsuppgifterna kan det leda till att din medarbetare snabbt blir passiv i sin roll.

Om du märker att detta är ett problem – öppna upp för en dialog. Förmodligen har det blivit en miss i kommunikationen mellan dig och din medarbetare. För att komma vidare är det viktigt att lägga upp en gemensam plan för hur din medarbetare kan nå både dina och hens egna mål i rollen.

Tips för framtiden: När du söker nya medarbetare är det viktigt att du är tydlig med vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden i arbetsbeskrivningen för tjänsten. Om det inte är helt bestämt – var ärlig med det.


3. Missnöje med lön och förmåner

Att medarbetare är missnöjda med lön och/eller förmåner är en vanlig anledning till att de slutar göra mer än nödvändigt i sitt arbete.

Har du en ansträngd budget finns det inte alltid utrymme att erbjuda dina medarbetare högre löner. Kanske finns det andra förmåner som du kan erbjuda? Här är det viktigt att du pratar med dina medarbetare för att ta reda på vad de värdesätter.


4. Dålig sammanhållning i teamet

Är man missnöjd med sammanhållningen bland sina kollegor kan det bidra till minskat engagemang. Det kan leda till att dina medarbetare väljer att äta lunch på olika tider eller att ingen är intresserad av att delta på diverse företagsaktiviteter.

Det kan även bidra till att man inte vill fråga om hjälp när man behöver det, eller jobbar hemifrån mer än vad man egentligen vill. Vilket i sig kan påverka arbetsprestationer och resultat.

För att skapa en bra sammanhållning i teamet är det viktigt att du aktivt arbetar med detta. Det kan handla om både små och stora saker. Kanske en gemensam fikastund i veckan eller ett träningspass ni kan gå på tillsammans?


5. Otydliga utvecklingsmöjligheter

Känner man som anställd att man inte själv kan påverka sin situation och inte utvecklas i sin roll kan det vara en faktor till att man slutar engagera sig i sitt arbete.

Det är därför viktigt att dina medarbetare vet vilka utvecklingsmöjligheter som du kan erbjuda internt på företaget. Har ni något projekt eller utvecklingsarbete planerat där din medarbetare kan bidra? Eller finns det några bra kurser eller föreläsningar att gå på?


Quiet Quitting eller överarbete?

Innan du sätter etiketten Quiet Quitter på din medarbetare är det viktigt att du funderar över följande: Har dina medarbetare problem med Quiet Quitting, eller handlar problemet egentligen om förväntan på överarbete?

Kan du som arbetsgivare förvänta dig att dina medarbetare ska svara i jobbtelefonen innan och efter arbetstid? Eller att svara på mejl under kvällar och helger? Svaret på den frågan kan du säkert räkna ut själv.

Om du är orolig för att Quiet Quitting är ett problem på din arbetsplats. Ta ett varv och fundera på hur dina förväntningar ser ut och om de är hållbara.

Planera en lyckad och effektiv Onboarding

Hur viktigt är egentligen en bra Onboarding? I denna artikel får du våra bästa tips om hur du lyckas med effektiv onboarding.

Talent Management som ger resultat

Det är en sak att prata om Talent Management, men vad ska vi göra för att faktiskt se resultat av arbetet med Talent Management?

Så håller du löneförhandlingar på bästa sätt

Det är viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare lämnar en löneförhandling nöjda. Här är tips för dig som är arbetsgivare och ska hålla i lönesamtal.