Vad är Talent Management?

2018-06-12

Vad innebär begreppet Talent Management och varför är det viktigt att jobba med det? Vi besvarar dessa frågor i följande artikel.

Talent Management är en term som kort och gott syftar till en samling åtgärder som vidtas för att behålla din bästa personal. Det är ingen hemlighet att företag tappar medarbetare om dessa inte känner att deras kompetens eller drivkraft används eller tas till vara på. Något som i slutändan helt enkelt kan bli förödande för en verksamhet vars utveckling är beroende av medarbetare som tillför innovation och motivation.

Varför Talent Management?

Varför Talent Management? Talent Management handlar om att identifiera nyckelpersoner inom företaget vars driv, kompetens, engagemang och ledarskap hjälper verksamheten att utvecklas och bli bättre. För att dessa nyckelpersoner ska vilja stanna på företaget gäller det för arbetsgivaren att se till att det finns utrymme att växa. När anställda får utvecklas, utmanas och motiveras i sin roll kommer de också att trivas och vilja stanna kvar på företaget.

Vikten av Talent Management

Att företag använder sig av specifika Talent Management-program gynnar alla parter. Som arbetsgivare är det nämligen viktigt att kunna erbjuda en stimulerande och trygg miljö för medarbetare att växa i och detta kräver också en identifiering av unika talanger. En arbetsplats som kan utveckla sina medarbetare kommer bli ytterst attraktiv för andra kandidater, eftersom den präglas av framåtanda, innovation och arbetsglädje. Pengar är inte alltid den främsta drivkraften, arbeta därför med flera parametrar.