en bild

Vårt kund­erbjudande

Glädje kommer först. Rekrytering på rätt sätt förstärker upplevelsen av arbete. Genom att hjälpa våra medarbetare designa bättre långsiktiga karriärer snarare än jaga kortsiktiga vinningar, stärker vi våra kunders affär och levererar lyckliga arbetsupplevelser över tid.

The Place - en summerad version av vårt kunderbjudande

The Place är en strategisk kompetens- och rekryteringspartner som funnits i över 30 år (tidigare som Placera Personal). Vi vet att glädje hos medarbetare är nyckeln till företagstillväxt. Genom flera matchningsförstärkare, kompetensförstärkare och produktivitetesförstrkare kompetenssutvecklar vi moderna företag i Sverige.

Läs en summerad version nedan om hur vi särskiljer oss från våra konkurrenter. Vi skräddarsyr alltid våra kundupplägg. Låt oss berätta hur genom att fylla i formuläret längre ner.

Matchningsförstärkare

Matchningen är kärnan i vårt erbjudande. Vi fortsätter rekrytera med specialistkompetens inom Ekonomi, Kommunikation och Administration.

 • Exklusiv tillgång kandidatpipe
 • Dedikerat leveransteam
 • Digitalt, målgruppsstyrt och alltid kvalitetssäkrat
 • Smart paketering och utökat tjänsteerbjudande
 • Erfarna och certifierade rekryteringskonsulter

Produktivitetsförstärkare

Genom ett starkare konsulterbjudande och behovsstyrd kompetens ökar vi produktiviteten hos våra kunder.

 • Starkare onboardingprocess
 • Kundstyrd kompetensutveckling
 • Kartläggning av individers motivation och engagemang

Kompetensförstärkare

Som en strategisk partner till våra kunder ska vi bidra med specialistkompetens och se till att våra kunders avdelningar har rätt kompetens.

 • Konsulter i mentorskap
 • The Place kompetensnätverk
 • Strategisk rekryteringspartner