41 % upplever brist på arbetskraft

2017-12-08

Samtidigt som sysselsättningsgraden ökar i Sverige, och anställningsplanerna för de närmaste månaderna är optimistiska, upplever hela 41 % av näringslivet en brist på arbetskraft. Men talanger som vill jobba finns det gott om.

Brist på arbetskraft och avgörande kompetens medför en risk att svenska företag hämmas i utvecklingen, enligt konjunkturinstitutet. Framtidstron är dock fortsatt hög och näringslivets planer på att nyanställa är betydligt mer optimistiska än normalt.

– Våra kunder upplever stora utmaningar i att själva hitta kandidater och rekryteringsprocesserna tenderar att dra ut på tiden. Vi har ett stort urval av starka kandidater och har trots dragkampen om talangerna lyckats behålla vår höga leveransförmåga, säger Elisabet Holmene, leveranschef på Placera Personal.

Sysselsättningsgraden lägre hos utrikes födda

Även om vi i Sverige idag har en högre sysselsättning än vi någonsin haft, finns det grupper i samhället där sysselsättningsgraden inte är lika hög, som till exempel hos utrikes födda. Det är därför av stor vikt att alla företag nu breddar sin rekrytering och inkluderar fler samhällsgrupper.

– Vi ser denna högkonjunktur som en stor möjlighet att få ut alla talanger i jobb. Det finns så många bra och kompetenta kandidater som vi kommer i kontakt med dagligen, och som vi snabbt kan få ut i arbete. Nu är det verkligen hög tid att alla tar ansvar och breddar sin strategi när det kommer till kompetensförsörjning, avslutar Elisabet Holmene.