Företag med rekryteringsbehov behöver lyfta blicken

2018-03-15

Placera Personals syn på den rådande kandidatbristen och kommentar till Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät: ”Jobbskaparna larmar! Kompetensbristen ökar”.

Denna artikel är en kommentar från Placera Personal, som rekryterings- och bemanningsföretag, på Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät 2018: ”Jobbskaparna larmar! Kompetensbristen ökar”

I Sverige har vi idag den högsta sysselsättningen någonsin i svensk historia (Ekonomifakta/ Svenskt Näringsliv). I Svenskt Näringslivs nysläppta rekryteringsenkät från den 13 mars kan vi ta del av oroande statistik för svenska organisationers tillväxtpotential. Konjunkturinstitutet flaggar för samma sak i flera av sina senaste prognoser. Följaktligen pågår en dragkamp om de bästa kandidaterna när hela arbetsmarknaden är oroade för kompetensbrist.

Vad som är viktigt att förstå är att spelreglerna på arbetsmarknaden idag sätts av kandidaterna. Förutsättningar viktas om i takt med att en redovisningsekonom har fem jobberbjudanden och en utvecklare desto fler. Även på Placera Personal ser vi förstås en stor skillnad i kandidatflödet idag jämfört med för bara två år sedan.

Självklart måste matchningen bli rätt. Tro oss – här kompromissar vi aldrig. Men nu vill vi be företag med rekryteringsbehov att lyfta blicken.

Ett vanligt misstag vi ser är att företag förväntas få kandidater presenterade på löpande band av oss rekryterings- eller bemanningsföretag. Att avvakta, känna efter lite till eller önskan om att få minst tio starka kandidater presenterade. Misstaget ligger i en förmodan om att alla kandidater står och väntar på ett jobb. Kandidaterna vet sitt värde och befinner sig inte sällan i flera processer samtidigt.

Vi ser också en tudelning av arbetsmarknaden som måste brytas. Trots den höga sysselsättningsgrad i Sverige finns det grupper i samhället, till exempel utrikesfödda, som står utanför arbetsmarknaden. Det är otroligt viktigt för svensk tillväxt att denna kompetens tillvaratas. Det är hög tid att fundera en gång extra på om flytande engelska inte räcker som språkkrav vid en rekrytering.

Vi förstår att det kan kännas svårt att inte hitta de kompetenser och krav som eftersöks till en tjänst. Att våga vara snabb i besluten är också ofta en utmaning, men då finns det anledning att överväga om det är ett lättare beslut att först ta in medarbetaren på en hyra under prövotiden, och låta oss bemanningsföretag hantera personalfrågorna. Dessutom med en garanti som ingår om det skulle bli fel. På Placera Personal är vi övertygade om att stora delar av utmaningarna med att tillsätta vakanta tjänster kan undvikas – med hjälp av smarta verktyg och processer.

Hur kan då företag locka fler medarbetare? Utöver att vi gör vår del av jobbet, behöver många företag börja jobba med employer branding. Det är dags att rannsaka den kultur som sitter i väggarna och se över vilka mervärden och förmåner som finns. Kanske finns svaret redan i verksamheten men att kommunikationen behöver förtydligas? Kanske behöver ni omgående genomgå en organisationsförändring. Arbetsgivare kommer att ha ännu svårare att rekrytera framöver när framtidens medarbetare tackar nej till tjänster som inte lockar med olika mjuka värden. Och här finns inga genvägar, autenticitet kommer att väga tyngre än något annat.

Parallellt med de satsningar som därför behöver göras på employer branding, är en rekryteringsstrategi av stor vikt att implementera. För fler talanger måste erbjudas chanser att visa vad de går för – oavsett om de inte talar flytande svenska, eller om de saknar något av de tio år av erfarenhet som är önskvärd. Annars kommer ett annat företag att ge dem chansen.

Jonas Norén

vd på Placera Personal