Undersökning: Hur ser efterfrågan ut framåt?

2020-10-26

Vi tror på kunskapsdelning och kommunikation! Det var därför vi med hjälp att vårt nätverk ville ta reda på svaren på några av de frågor som många chefer ställer sig under pandemin. Hur gör andra företag under pandemin? Hur jobbar alla nu? Hur går det? Och hur ser framtidstron ut?

Vi skickade ut en enkät till vårt kontaktnät med företag i Sverige, och har här samlat ihop svaren för er att ta del av.

Frågorna under denna tid är många, vi har några av svaren.

Digitala möten

Nästintill alla vi frågade genomför möten digitalt och utan tvekan är det mest positiva med digitala möten att det blir mer effektivt. Dels pga. besparing av restid, dels att digitala mötesformen ställer högre krav på mötesstruktur vilket gör mötet mer effektivt. Många chefer är däremot oroliga för innovationskraften i företaget då de kreativa mötena bäst görs fysiskt på plats.

Var arbetar ni nu?

Majoriteten av alla chefer i vårt nätverk rapporterar att deras medarbetare delar sin tid mellan arbetsplatsen och hemmet. Det är bara 1% av de tillfrågade som svarar att alla på avdelningen jobbar hemifrån.

Hur har det gått att arbeta hemifrån?

Har vi en ljus framtid?

Vår undersökning visar på en del positiva signaler:

  • 65 % menar att efterfrågan på deras varor eller tjänster kommer att vara oförändrad eller till och med öka efter pandemin.
  • För att klara tiden framöver ser cirka hälften av alla tillfrågade behov av att kompetensväxla eller anställa
  • Endast 3 % av er som besvarade vår enkät svarade att man behöver avveckla personal.

Ja, överlag ser vi ändå ljust på framtiden, verksamheter kommer att tuffa på och många ser ut att ha behov av att rekrytera och kompetensväxlingen som dyker upp som en viktig parameter tycker vi det skulle vara intressant att undersöka vidare om.

Ni har rekryterat digitalt – och hur har det gått?

Arbetslösheten har stigit i Sverige och idag är nästan var 10:e svensk utan jobb. I vårt nätverk har ändå hela 65% av de tillfrågade cheferna rekryterat personal under pandemin och även introducerat dem digitalt. Att introducera nya medarbetare digitalt är en utmaning men det har ändå gått bra tycker de flesta.

Vi håller med svaren, att rekrytera digitalt går alldeles utmärkt, även att introducera nya medarbetare digitalt går bra, även om det är en utmaning och inte det optimala när en ny medarbetare ska introduceras till en ny arbetsplats. Det viktiga är att det går, och det finns ingen anledning att skjuta på en rekrytering bara för att den och introduktionen måste ske digitalt.

Har du frågor eller funderingar om undersökningen, eller om digital rekrytering? Tveka inte på att höra av dig till oss!