en bild

Undersökning: Hur har våra konsulter arbetat under pandemin?

Vi skickade ut en enkät till våra konsulter för att höra mer om hur de arbetat under pandemin. Här presenterar vi svaren!

"Det positiva har varit flexibiliteten i var och hur du jobbar. Det negativa har varit utebliven sammanhållning och den sociala biten."

I spåren av pandemin ville vi undersöka hur omställningen till att jobba hemifrån, och att introduceras till nya uppdrag, har fungerat för våra konsulter - och hur det fungerar idag. 📊
Vi delar med oss av det positiva resultatet och tackar samtidigt våra kunder och konsulter för ett fint samarbete. Enkätsvaren sätter också fingret på några utmaningar, inte minst vad gäller den psykosociala arbetsmiljön, som vi får anledning att jobba vidare med framöver. Vi är många som saknar att träffa våra kollegor om dagarna! 💜