Andreas Wiberg

2023-05-31

Andreas ansvarar för affärsrelationen och därmed alla frågor gällande offerter, avtal, priser och villkor. Andreas har tidigare erfarenheter inom både produkt och tjänsteförsäljning B2B i flera olika branscher och är en trygg samarbetspartner för dig som uppskattar långsiktiga och kvalitativa affärsrelationer.

Är du i behov av personal? Kontakta Andreas så sätter han igång arbetet till den perfekta matchningen!