Annelie Nistad

2023-05-31

Annelie är utbildad personalvetare och har över 15 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete. Det är många som kan vittna om hur Annelie med värme och professionalitet tar sig an nya uppdrag och medarbetare.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara konsult via The Place? Välkommen att kontakta Annelie!