Malin - Junior Controller

Junior Controller

Junior Controller

  • Controller

Malin - Junior Controller

2 år som controller och 5 år inom ekonomi och lön. Letar efter en arbetsplats med driv!

Placera Personal blir The Place

Efter 30 år som Placera Personal tar vi ett kliv från bemanningsbranschen och blir The Place - Where happy work happens!