Worklife Partner – för våra kunder

Som en Worklife Partner ser vi till att företags och organisationers nutida och framtida medarbetare har rätt kompetens och drivkrafter över tid. Genom långsiktighet vill vi stärka din affär och hjälpa ditt företag att nå tillväxt.

Vad menar vi när vi säger att vi är Sveriges enda Worklife Partner?

Kolla på vår film för att lära dig vad Worklife Partner innebär!

Vi tror på partnerskap över tid

The Place är en rekryterings- och kompetenspartner som funnits i över 30 år. Men vi tar avstånd från den traditionella bemanningsbranschen där kortsiktiga lösningar och människor reducerade till siffror blivit norm.

Som Worklife Partner jobbar vi istället för att skapa långsiktiga relationer och är en rådgivande partner i rekryterings- och medarbetarfrågor till våra kunder. Vi tar ett kompetensansvar som sträcker sig längre än ett anställningskontrakt och tittar på nutida och framtida kompetensbehov.

Genom att bland annat erbjuda våra kunder kundstyrd kompetensutveckling för våra konsulter, förstärker vi långsiktigt kompetensen hos både kund och konsult. Kundstyrd kompetensutveckling tillhör vårt kunderbjudande Produktivitetsförstärkare.

I vårt unika kunderbjudande finns tre delar:

  • Matchningsförstärkare
  • Kompetensförstärkare
  • Produktivitetsförstärkare

Vi stärker din affär och hjälper ditt företag nå tillväxt

Som Sveriges enda Worklife Partner ser vi till att våra kunders medarbetare har rätt kompetens, drivkrafter och känner glädje på jobbet. Vi vet nämligen att glada medarbetare presterar bättre och skapar därmed tillväxt för moderna företag. 

Glädje och tillväxt hör ihop

Glädje, livsbalans och rätt kompetens är viktiga faktorer för att medarbetare ska stanna, trivas och vilja utvecklas på sin arbetsplats och i sitt arbetsliv. En Worklife Partner tar långsiktigt ansvar för sina medarbetare och tror att nöjda medarbetare som får ihop sitt individuella livspussel skapar tillväxt för moderna företag i Sverige.