Digital referenstagning

2023-02-08

Vad är en digital referenstagning? Och vad är egentligen skillnaden mellan en digital och en ”vanlig” referenstagning? I denna artikel går vi igenom vad en digital referenstagning innebär och hur du genom för en på bästa sätt.

Vad är digital referenstagning?

En referenstagning är vanligtvis rekryteringsprocessens sista pusselbit. Referenstagningen syfte är att den som rekryterar ska kunna komplettera eller bekräfta sin uppfattning av kandidaten med hjälp av en tidigare arbetsgivare eller kollega (en så kallad referensgivare). 

Det är vanligt att man ringer eller mejlar referensgivaren. En metod som dock blir alltmer vanlig är digital referenstagning. En digital referenstagning sker med hjälp av en digital tjänst eller ett digitalt verktyg. 

Med en digital referenstagning sker all kontakt mellan kandidaten,  referensgivaren och rekryteraren digitalt. Referensfrågorna skickas ut och samlas in digitalt och rekryteraren får sedan en rapport till sig när allt är klart. Dessutom kan rekryteraren ofta följa alla stegen i realtid. 

Det finns många leverantörer på marknaden som erbjuder digitala referenstagningar. Är det ett intressant alternativ för dig så rekommenderar vi att du ser till att tjänsten/verktyget du använder dig av är GDPR-säkrad. 

Vad är skillnaden mellan en digital referenstagning och en ”vanlig”?

Den största skillnaden med en digital referenstagning och en referenstagning via telefon är (precis som det låter) att genomförandet sker helt digitalt. Syftet och målet med en digital referenstagning är precis detsamma som om rekryteraren skulle ha ringt till referensgivaren och ställt sina frågor. 

Fördelarna med en digital referenstagning

Det finns många fördelar med att göra en digital referenstagning. För det första sparar det väldigt mycket tid för rekryteraren och referensgivaren då man inte behöver tajma in varandra. Sen ökar man chanserna för att referensgivaren ger mer objektiva svar, då det finns mindre risk för att personen påverkas av spontana eller ledande frågor vid telefon. Personen i fråga kan även bli mer villig att svara helt ärligt då hen vet att svaren dokumenteras ordagrant.

Det kommer även göra det enklare för rekryteraren att analysera svaren utan att hens egna tolkning kommer i vägen. (Eller att minnet sviker en, vilket såklart kan hända de bästa).

Frågor för en digital referenstagning

Det finns en utmaning under referenstagningen som är lättare att tackla över telefon än digitalt. En referenstagning över telefon tar vanligtvis 30-60 minuter, och rekryteraren kan välja att ställa fler eller färre frågor beroende på hur detaljerat och omfattande referensgivaren svarar. Det skiljer sig från en digital referenstagning där alla frågor är valda i förväg. Rekryteraren får då mindre kontroll över samtalet.

I en digital referenstagning är det därför extra viktigt att frågorna är genomtänkta och noga utvalda. Oavsett hur referenstagningen genomförs är det viktigt att frågorna är kompetensbaserade och relevanta för tjänstens kravprofil. De bör i huvudsak fokusera på arbetsprestationer och jobbsituationer. 

Lästips!

Frågebatteri för referenstagningen

I den här artikeln har vi sammanställt allt du behöver veta om referenstagningen. Vi bjuder även på en PDF fullproppad med kompetensbaserade referensfrågor. Hämta hem den idag!