Satsa på digitala rekryteringar

2018-06-04

Idag använder vi flera digitala verktyg för att effektivisera och skapa intresse hos de sökande. I denna korta artikel kommer vi ta en närmare titt på verktyg som videointervju, videopresentation och rekryteringsvideo, samt vilka fördelar som finns med digital rekrytering.

För oss i rekryteringsbranschen gäller det att följa med i trenderna. Digitaliseringen har nått så gott som alla branscher idag och den nya generationen arbetssökande förväntar sig därmed en modern rekryteringsprocess. Här berättar vi mer om videointervjuer, videopresentationer samt rekryteringsvideo och varför digitala rekryteringar är så bra. 

Videointervjuer – ett hjälpsamt komplement

I arbetet att få fram rätt kandidat till ett företag, använder vi oss av ett kompletterande verktyg som vi kallar videointervjuer. Vid urvalet uppmanar vi den sökande att spela in en intervju video där ett antal frågor besvaras. Detta ligger sedan till grund för den kommande anställningsintervjun. Detta är ett effektivt sätt att hantera urvalet i en rekryteringsprocess och gör att vi, redan på förhand, kan få ett djupare intryck av kandidaten.

Videopresentationer av kandidater

Vi använder även videopresentationer av våra kandidater när de presenteras för kund. Kandidaterna spelar in en video på plats hos oss efter intervju, där de motiverar varför de är rätt person för tjänsten. På så vis får kunden en tydligare bild av vem som är bakom CV:et och det öppnar upp för fler personer än de som är duktiga på att skriva ett personligt brev.

Rekryteringsvideo – ett slagkraftigt verktyg

Allt eftersom den digitala trenden växer krävs nya verktyg, inte bara för oss i rekryteringsbranschen, utan även för arbetsgivare. Vi rekommenderar användningen av en rekryteringsvideo där företaget presenterar sig för nya potentiella medarbetare. Detta är ett modernt sätt att nå ut till sökande och detta verktyg genererar garanterat mer intresse än skriftlig information. Video är ett användbart verktyg som fungerar lika bra i sociala mediekanaler som på företagets hemsida, och spridningen blir större.

Se hur vi presenterar kandidater

Eller om du vill ha specifika kandidatförslag från oss, kan du fylla i formuläret nedan. Det är självklart kostnadsfritt och du har inte bundit upp dig för något.