Attrahera medarbetare till framtidens ekonomiavdelning

2022-04-28

Bristen av kvalificerade ekonomer, i kombination med den snabba digitaliseringen, förändrar helt klart förutsättningen för att rekrytera nya talanger inom ekonomiområdet. Vi ska inte sticka under stolen med att rekrytering av ekonomer kan vara en utmaning på dagens arbetsmarknad. Men att hitta den perfekta kandidaten är långt ifrån omöjligt – speciellt inte med lite tips på vägen!

Vi har pratat med vår rekryteringskonsult Amanda, även specialist inom ekonomi och finans, som ger oss sina insikter om vad arbetsgivare borde tänka på när de ska attrahera ekonomer till framtidens ekonomiavdelning. Amanda är utbildad civilekonom och har tidigare jobbat som ekonomikonsult. Arbetsmarknaden och kandidatmarknaden inom ekonomi och finans har hon stenkoll på.

Nedan ger hon oss sina trendspaningar inom framtidens ekonomi, och delar med sig av sina bästa tips för att hitta medarbetare inom ekonomi och finans (det tackar vi för!)

Vad krävs av företag som letar efter vassa ekonomer?

– Idag är det absolut kandidaternas marknad, vilket ställer högre krav på dig som arbetsgivare. När jobbsökare kan välja mellan två (eller kanske till och med flera) erbjudanden känns det såklart ganska givet att välja den tjänst och arbetsplats som erbjuder bäst förmåner – och det behöver inte alltid handla om lön. Många jobbsökare, och speciellt nyexaminerade ekonomer, värderar idag frihet under ansvar och väljer tjänster som tillåter flexibla arbetstider och hybrida arbetsplatser.

Vad är den största utmaningen för företag som vill rekrytera ekonomer?

– När man rekryterar ekonomer ställs ofta höga krav på yrkeserfarenhet, samt krav på kunskap av specifika program. Det behöver du som arbetsgivare såklart inte prioritera bort. Men ställer man höga krav på lång yrkeserfarenhet måste man kunna möta det löneanspråk som seniora profiler har. Är man inte beredd att betala den lön som erfarna ekonomer efterfrågar måste man tänka om när det gäller yrkeserfarenhet.

Framtidens ekonomi

Den snabba tekniska utvecklingen innebär nya, digitaliserade affärssystem och processer. Många arbetsuppgifter som förut utfördes manuellt sker idag digitalt. Det ställer högre krav på teknisk kunskap inom verksamhetens alla avdelningar, och inte minst inom företagets ekonomifunktion.

Hur tror du att ekonomirollen kommer att förändras de kommande åren?

– Teknisk kunskap kommer absolut vara en prioritet för ekonomer. Samtidigt som nya, digitaliserade system ger mer utrymme och tid för ekonomer att använda sin kompetens på andra delar i organisationen. Här märker jag redan att egenskaper så som strategisk affärsplanering, ledarskapsförmåga och kommunikativ förmåga blir alltmer eftertraktade på arbetsmarknaden inom ekonomi.

Vilka kompetenser bör företag prioritera inom framtidens ekonomi?

– Utvecklingen inom IT ger oss enklare sätt att generera en större mängd data under en kortare tid. Det ställer högre krav på förmågan att hantera och analysera data för att ta affärsmässiga beslut, om exempelvis prognos och budget, och kommer vara en viktig kompetens för ekonomer.

– Sen kommer såklart även generella tekniska kunskaper samt god systemvana vara högst aktuellt inom framtidens ekonomi! För seniora ekonomer som inte har den tekniska kunskap som krävs i framtiden finns det en hel del bra kurser, utbildningar och seminarier att ta del av! För arbetsgivare kan det vara en bra idé att erbjuda kompetensutveckling internt, då befintliga och framtida medarbetare ser att det finns utvecklingsmöjligheter inom organisationen.

Amandas tips för att skapa hållbara matchningsprocesser inom ekonomi och finans!

1. Prioritera 3-4 personliga egenskaper i kravprofilen

Företag letar idag efter ekonomer som ska vara strukturerade, analytiska, noggranna och samtidigt sociala, prestigelösa och flexibla. Att lista upp för många önskvärda och olika egenskaper tenderar att göra kravprofilen ganska spretig, vilket kan göra det svårt när man ska göra ett urval av kandidater. Analysera din verksamhet och prioritera tre eller fyra personliga egenskaper när du letar efter nya ekonomer.

2. Tänk noga igenom yrkeserfarenhet och utbildningsnivå

Om du värderar en högre utbildning och är ute efter mer juniora profiler, får du vara tillmötesgående med att de som söker jobbet kanske inte har den arbetserfarenheten du önskar.

Jag tycker företag borde tänka mer utanför boxen och våga satsa på ung kompetens som hungrar efter ny kunskap. Nyexaminerade ekonomer är ambitiösa, drivna och sätter sig snabbt in i digitala system.


3. Planera långsiktigt

I en ekonomiutbildning ingår inte alltid en praktikperiod, vilket gör att många nyblivna ekonomer inte besitter några praktiska erfarenheter när de tar examen. Har du som arbetsgivare en ekonomifunktion som ständigt är i rörelse kan det vara en bra idé att tänka mer långsiktigt när du söker efter ekonomer. Kanske har ni möjlighet att erbjuda sommarjobb eller deltidsjobb för studenter som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden? Då får ni både möjligheten att introduceras för vassa ekonomer och samtidigt ge studenter möjligheter till värdefull yrkeserfarenhet.

Intresserad av att ta in vassa ekonomistudenter till sommaren? Just nu matchar vi studenter med sommarjobb i Stockholm! Läs mer om Students @ The Place!


4. Utmana den klassiska ekonomirollen

När de klassiska arbetsuppgifterna blir automatiserade finns det större spelrum för ekonomer att bidra till verksamheten på en högre, strategisk affärsnivå. Många seniora ekonomer har en stor förståelse för en verksamhet i helhet. Att ta vara på de kompetenser som många duktiga ekonomer besitter är inte en dålig idé.


5. Våga tänka nytt!

Andelen ekonomikonsulter på arbetsmarknaden växer. Även för mer juniora roller, som ekonomiassistenter och redovisningsassistenter, blir konsultrollen alltmer populär. Många företag måste modernisera sin syn på ”gigare” inom ekonomi, och våga ta in konsulter för både kortsiktiga och långsiktiga behov.

Har du behov av nya vassatalanger inom ekonomi och finans?

Medan du fortsätter göra det som du gör bäst, fokuserar vi på det som vi gör bäst – nämligen att hitta din nya stjärna! Läs mer om våra tjänster och erbjudanden här!