Rekrytera eller bemanna – vad är bäst för företaget?

2018-07-02

Vid anställning av nya medarbetare finns det många saker att ta ställning till. Den första kan vara hur anställningen ska hanteras. Är bemanning eller rekrytering att föredra? Vi reder ut skillnader samt för- och nackdelar.

Huruvida ett företag ska använda sig av rekrytering eller bemanning beror på flera faktorer. Det är framförallt företagets behov och förutsättningar som ligger till grund för valet. Kanske har företaget fått in ett större uppdrag som kräver ytterligare personal under en begränsad tid. Eller så kan föräldraledighet, sjukdom eller bortfall av personal kräva att nya medarbetare tas in på företaget. Baserat på behov kan företaget välja att hyra in konsulter eller rekrytera medarbetare.

Skillnaden mellan rekrytering och bemanning

Det finns en stor skillnad mellan rekrytering och bemanning. Vid en rekrytering har företaget bestämt sig för att anställa en ny medarbetare och startar därmed en lång rekryteringsprocess. När medarbetaren är funnen ingår denne avtal med arbetsgivaren och får en anställning. Bemanning däremot, sker snabbt via bemanningsfirmor som hyr ut kompetent personal till företaget. På så sätt kan företag få in nya medarbetare under längre eller kortare perioder utan att att behöva anställa.

Bemanna eller rekrytera – för- och nackdelar

Fördelarna med bemanning lockar framförallt företag i behov av arbetskraft, men utan möjlighet att anställa. Det är också fördelaktigt att kunna hyra in personal för tillfälliga arbetstoppar eller på konsultbasis vid nya uppdrag. Nackdelen är att det kan bli relativt dyrt för företaget i slutändan. En traditionell anställning via rekrytering tar längre tid och kostar också företaget stora summor, men å andra sidan knyts medarbetaren till företaget vilket kan skapa lojalitet och teamkänsla.

 

Är du i behov av nya medarbetare?

The Place är ett rekryterings- och konsultföretag som hittar kompetens när du behöver rekrytera inom tjänstemannasektorn.

Eller fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig så snart vi kan.