Tre fördelar med bemanning under lågkonjunktur

2023-10-11

I osäkra tider kan rekryteringsbesluten kännas svåra att ta, även om företagets ekonomi håller sig stark. The Place har under sina 35 år varit med om flera konjunktursvängar, och hjälpt företag att bibehålla utvecklingstakten även när ekonomin sviktar. I denna artikel tittar vi på tre fördelar med bemanning under lågkonjunktur.

Svensk ekonomi befinner sig nu i en lågkonjunktur, och många företag har det tufft med minskad efterfrågan och en svagare ekonomi. Samtidigt ser vi företag som blomstrar – men som nu inte riktigt vågar satsa. Då är det på sin plats med en rekryterings- och kompetensstrategi för att snabbt kunna accelerera när marknadsläget förändras. För trots att en lågkonjunktur kräver eftertänksamma beslut, finns det smarta lösningar som gör att verksamheter inte behöver tappa sin utvecklingstakt under osäkra tider.  

LÄSTIPSLågkonjunktur: så gör andra företag med rekryteringen


Att hyra in en konsult kan vara en smart strategi under lågkonjunkturer, då det ger företaget flexibilitet, fortsatt tillgång till specialiserad kompetens och minskade kostnader och risker. Det är en investering som kan hjälpa företaget att överleva och anpassa sig till svåra ekonomiska tider samtidigt som man bibehåller konkurrenskraften på marknaden.

Till de företag vars kompetensbehov kvarstår, har vi därför några tips för att tänka smart och långsiktigt med rekrytering och bemanning under lågkonjunktur:


1. Minskade risker

Att anställa permanent personal under en lågkonjunktur kan vara riskabelt eftersom det ofta finns en osäkerhet kring framtida intäkter och affärsbehov. Genom att hyra in en konsult minskar du dessa risker och kan fatta mer informerade beslut när det gäller framtida personalstyrka.

Bemanningsföretaget hanterar anställningens alla juridiska och administrativa aspekter, vilket också kan vara en bra avlastning för dig under osäkra tider.


2. Flexibelt och tryggt

Om du inte är säker på hur länge du kommer att behöva kompetensen kan det vara ett idealiskt alternativ att hyra konsult genom ett bemanningsföretag. Du kan använda bemanningsföretagets tjänster så länge behovet kvarstår, istället för att tillsvidareanställa medarbetare som du inte vet om du kommer att kunna ha kvar i verksamheten. Du kan också hyra en konsult för specifika projekt, med en flexibel timdebitering, vilket ger dig flexiblare möjligheter både att hålla igång projekten men också att pausa dem.

Om förutsättningarna sedan förändras eller om du inser att konsulten besitter en ovärderlig kompetens för företaget, då finns även möjlighet till att överta konsulten permanent. Se till att se över ditt avtal med bemanningsföretaget bara, om du initialt anar att det kan finnas en möjlighet till övertagande av anställning.


3. Behåll spetskompetens

Under lågkonjunkturer kan arbetsbehovet variera kraftigt, ibland från en dag till en annan. Att anlita personal via ett bemanningsföretag ger dig flexibilitet att öka eller minska din arbetsstyrka i enlighet med efterfrågan. Det innebär att du inte behöver binda upp resurser i onödan.

Att hyra in konsult med spetskompetens kan också lyfta verksamheten till nya höjder, ett smart sätt att kompetensförstärka under lågkonjunktur. Många förknippar bemanningsföretag enbart med företag som stärker upp lager eller produktion. Men The Place, likt flera andra bemanningsföretag, jobbar inom tjänstemannasektorn och stöttar upp i olika funktioner, inom olika kompetensområden och olika branscher.


Bemanning lågkonjunktur:
Olika strategier för att behålla utvecklingstakt

The Place kommer dagligen i kontakt med rekryterande chefer, och det är många nu som drar i handbromsen, kanske även de som inte behöver göra det.

Om du känner osäkerhet kring rekryterings- och kompetensbesluten framöver så rekommenderar vi dig att boka ett möte med oss. Det är ett kostnadsfritt första möte för att prata om vilka strategier som finns för bemanning och rekrytering under lågkonjunktur.


Rekryteringsrådgivning med The Place


Du som företagare är välkommen att använda kalenderfunktionen för att boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med oss.


Vad ingår i mötet?

✔️ Kartläggning av dina behov och utmaningar: idag och i framtiden

✔️ Råd kring rekrytering och bemanning under lågkonjunktur

✔️ Insikter om arbetsmarknaden och kandidatläget

’✔️ Gratis guide i kompetensbaserad rekrytering