Lågkonjunktur: så gör andra företag med rekryteringen

2023-10-10

Svensk ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur, och många företag har det tufft nu med minskad efterfrågan och en svagare ekonomi. Men samtidigt som vi ser företag kämpa med sina anställningsplaner, ser vi också företag som blomstrar. I denna artikel får ni en lägesrapport om lågkonjunkturen och arbetsmarknaden, samt en inblick i hur The Place kunder brukar agera under osäkra tider.

Konjunkturinstitutet kom ut med sin senaste rapport i slutet av september och i den kan vi nu konstatera att svensk ekonomi har gått in i en lågkonjunktur med minskande BNP, hög inflation och fortsatt stigande räntor. Detta påverkar förstås köpkraften hos företag samtidigt som en svag omvärldsefterfrågan också påverkar exportnäringen negativt.

I tjänstesektorn har företagens förtroende på marknaden minskat, främst på grund av oron för efterfrågan. Anställningsplanerna pekar på färre nya jobb. Sysselsättningen som hittills under året har utvecklats starkt, trots konjunkturnedgången, kommer nu alltså att utvecklas svagare framöver. Prognosen pekar på en försvagad arbetsmarknad och en arbetslöshet som stiger till 8,3 procent under 2024, från 7,5 som den befinner sig på nu.

Konjunkturinstitutets prognos säger att lågkonjunkturen fortsätter att fördjupas under 2024 och att det är först mot andra halvan av 2024 som konjunkturen vänder svagt uppåt igen.

UNDERSÖKNING: Hur tänker och agerar ditt företag kring rekrytering under lågkonjunktur? Vi skulle bli superglada om du vill dela dina insikter med oss genom att delta i The Place Rekryteringsbarometer. Undersökningen tar två minuter, och du är självklart anonym.


Insikter från The Place: så agerar företag nu

The Place har funnits i 35 år, och har därmed varit med under flera konjunkturssvängar tidigare. Elisabet Holmene har jobbat på The Place i tio år, varav fem år som VD, och delar här med sig av några insikter kring rekrytering och bemanning under lågkonjunktur och hur företag hanterar sina anställningsplaner nu.

– En av The Place styrkor är att vi inte är bransch- eller områdesnischade. Vi har kunder och konsulter inom flera olika branscher och kompetensområden, vilket gör att vi ofta står hyfsat stadigt när det blåser. Men vi märker absolut av att efterfrågan på en del av våra tjänster har minskat nu under hösten, säger Elisabet Holmene.


”Det finns olika sätt att fortsätta sin utvecklingstakt.”

The Place kommer dagligen i kontakt med rekryterande chefer i olika typer av företag, i flertalet olika branscher. Det är många nu som drar i handbromsen, kanske även de som inte behöver göra det.

– Även hos de bolag som det går bra för, ser vi en minskad efterfrågan. Det är klart att även dessa företag funderar några extra varv kring sina kompetensbehov. En lågkonjunktur kräver eftertänksamma beslut. Vi förstår att företag väljer att ställa in eller skjuta upp sina rekryteringsplaner. Men det är här jag hoppas att vi kan bidra med rådgivning, säger Elisabet Holmene och fortsätter:

– Under lågkonjunkturer ser vi att många företag går in i ett ”sparfokus” som ibland går över gränserna för vad som är nödvändigt. Vår rekommendation är att lyfta blicken och lägga upp en strategisk plan som gör att företaget inte tappar fart när konjunkturläget förändras.

Elisabet menar att lite nedlagd investerad tid nu kan ge konkurrenskraft och snabb acceleration framåt, och att det finns olika sätt att fortsätta sin utvecklingstakt:

– Det kan till exempel innebära att stötta upp med konsulter under en period av osäkert ekonomiskt läge. Ett annat sätt är att arbeta proaktivt med search av kandidater och profiler som matchar er. Vill du spara tid och pengar kan du ta hjälp av en kompetenspartner med ett redan befintligt nätverk konsulter inom er bransch, säger Elisabet och avslutar:

– Gemensamt för The Place kunder är att det efterfrågas mycket rekryterings- och kompetensrådgivning just nu. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att hålla sin produktionstakt uppe och att stötta företag med strategisk planering inför såväl befintliga anställningsplaner som kommande kompetensutmaningar.


Bemanning och rekrytering under lågkonjunktur: Tre tips

Till de företag vars kompetensbehov kvarstår, har vi några tips för att tänka smart och långsiktigt med rekrytering och bemanning under lågkonjunktur.

LÄSTIPS: Tre tips: så ska du tänka med rekrytering och bemanning under lågkonjunktur

”Som en proaktiv rekryteringspartner kan vi hjälpa dig att hitta kandidater och profiler som matchar er – innan det blir för bråttom att fylla på med kompetens igen.”

Elisabet Holmene, VD på The Place.

Elisabet Holmene


Rekryteringsrådgivning med The Place


Välkommen att boka in dig för ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med oss.


Vad ingår i mötet?

✔️ Kartläggning av dina behov och utmaningar: idag och i framtiden

✔️ Råd kring rekrytering och bemanning under lågkonjunktur

✔️ Insikter om arbetsmarknaden och kandidatläget

’✔️ Gratis guide i kompetensbaserad rekryteringThe Place Rekryteringsbarometer: Delta i vår undersökning!


Arbetsmarknaden är ojämn. En del företag känner av konjunkturläget, och andra inte alls. Vi vill därför ta tempen på rekryteringsläget och hur lågkonjunkturen påverkar anställningsplanerna hos företag. 

Med The Place rekryteringsbarometer vill vi samla in dina insikter i syfte att snappa upp rekryteringstrender och få bättre förståelse för läget på arbetsmarknaden.Prenumerera på rekryteringstips!

Håll dig up-to-date med de senaste rekryteringstrenderna och få kandidattips direkt i din inkorg! En gång i månaden skickar vi ut våra nyhetsbrev till dig som är intresserad av kompetens- och rekryteringsfrågor.