Vad är en interimslösning?

2024-02-20

Att förstå värdet av en interimslösning kan vara avgörande för företag som strävar efter att hantera övergångsperioder, kriser eller komplexa projekt med flaggan i topp. Men för att förstå hur en interimslösning kan gynna företaget måste vi backa bandet och klargöra vad är interimslösning egentligen är. I denna artikel kommer vi att utforska vad en interimslösning innebär, när det passar och hur det kan vara till nytta för din verksamhet.


Vad innebär en interimslösning?


En interimslösning är en temporär anställningsform som implementeras för att hantera komplexa behov och utmaningar eller tidsbegränsade projekt. En interimslösning är när en person med spetskompetens och lång erfarenhet kommer in i verksamheten för ett tillfälligt uppdrag, antingen för att driva en förändring eller fylla en affärskritisk vakans.

Några egenskaper som kännetecknar en interimskonsult eller en interimschef är att de är självgående och vana med att ta operativt ansvar. En senior interimskonsult eller interimschef med rätt typ av erfarenhet och kunskap sätter sig snabbt in i komplexa utmaningar och kan bidra med sin kompetens från start. Men en interimslösning slipper du därför genomföra utförliga onboardingprocesser och upplärningsperioder. Du får hjälp från dag ett, helt enkelt.


När passar en interimslösning?


För att säkerställa att en interimslösning ger företaget positiva effekter här och nu, men även ur ett långsiktigt perspektiv, är det viktigt att kartlägga företagets behov, utmaningar och förutsättningar. Nedan går vi igenom fem exempel på vanliga situationer där en interimslösning kan vara nödvändigt och särskilt passande:


1. Snabb tillväxttakt:

Under perioder av snabb tillväxt eller plötsliga förändringar i efterfrågan kan interimslösningar vara avgörande för att möta behovet av ökad kapacitet och arbetsstyrka. Till exempel, om ett företag plötsligt får en stor order eller expanderar till nya marknader, kan en konsult på interimsbasis hjälpa till att hantera den ökande arbetsbelastningen medan mer permanenta lösningar utvecklas.

2. Tillfälliga projekt:

Interimslösningar är ofta användbara för att hantera tillfälliga projekt som ligger utanför den vanliga verksamheten. Till exempel om ett företag vill utforska en ny marknad eller lansera en ny produkt, kan det vara mer kostnadseffektivt att ta in en interimskonsult eller en interimschef för att genomföra projektet.

3. Övergångsperioder eller kriser:

Under tider av förändring, kris eller övergång kan en interimslösning upprätthålla kontinuitet och stabilitet i verksamheten. Till exempel vid en plötslig avgång av en chef eller nyckelperson, kan en interimschef anställas för att fylla gapet medan en permanent ersättare rekryteras och utbildas.

4. Tillfällig kompetensbrist:

Om din verksamhet behöver specifik spetskompetens eller expertis som inte finns internt kan interimslösningar vara ett effektivt sätt att tillfälligt fylla kompetensluckan. Om du till exempel behöver teknisk expertis för att implementera en ny programvara kan en interimskonsult vara ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att få tillgång till den nödvändiga kompetensen.

5. Strategisk omorganisering eller förändring:

Vid strategiska förändringar eller stora omorganisationer kan en interimslösning användas för att underlätta en smidig och effektiv övergång. Till exempel under en omstrukturering av verksamheten eller en fusion med ett annat företag, kan en interimskonsult säkerställa att genomförande av förändringar sker utan att företaget tappar fart eller tillväxttakt.


Fördelar och nackdelar med interimslösning:


Det finns för- och nackdelar med alla typer av anställningsformer som kan vara bra att ha koll på innan du tar ett rekryteringsbeslut. Vad som är fördelar och nackdelar för ditt företag kommer bero på era behov och förutsättningar.


Fördelar:

  • Snabb implementering: Interimslösningar kan implementeras snabbt för att möta omedelbara behov eller kriser utan långa rekryteringsprocesser eller onboardingprocesser.
  • Flexibilitet: Företag kan anpassa interimslösningar efter föränderliga omständigheter eller behov utan att göra långsiktiga åtaganden. Vilket är en fördel när det långsiktiga kompetensbehovet är oklart.
  • Senior expertis: En erfaren interimskonsult erbjuder specialiserad expertis som kan vara svårt att hitta internt eller genom traditionell rekrytering.

Nackdelar:

  • Brist på kontinuitet: Uppdragen för en interimskonsult är tidsbegränsade och fokuserar på att lösa specifika problem och utmaningar. Interimslösningar kan därför leda till brist på kontinuitet och stabilitet i verksamheten på lång sikt.
  • Kortsiktig kompetensförstärkning: Med en interimskonsult får du in extern specialistkompetens. Om du har långsiktiga behov eller vill bygga upp kompetensen internt kan en strategisk rekrytering vara att föredra.
  • Kulturell passform: En interimskonsult eller en interimschef kommer kanske inte anpassa sig eller ta hänsyn till företagets kultur eller arbetssätt på samma sätt som permanenta medarbetare.

Hur kan interimslösningar vara till nytta för din verksamhet?


Att använda interimslösningar kan vara till nytta för din verksamhet genom att:

  • Minska risk: Genom att tillfälligt anställa en interimskonsult eller en interimschef kan du minska risken för kostsamma misstag och dyra felrekryteringar.
  • Öka flexibiliteten: En interimslösning ger din verksamhet möjlighet att vara mer flexibel och anpassa sig till föränderliga omständigheter och behov.
  • Objektivitet: En senior interimskonsult med erfarenhet från liknande branscher eller projekt kan bidra med såväl viktig rutin som nya infallsvinklar. En interimslösning kan därför ge dig den objektivitet företaget behöver för att utvecklas och växa.
  • Tillhandahålla expertis: Genom att anställa seniora interimskonsulter med nischad kompetens får du tillgång till specialiserad expertis för att genomföra projekt eller lösa affärskritiska och komplexa problem.

Interimslösningar blir allt mer efterfrågat


Interimslösningar har blivit allt vanligt och efterfrågat under de senaste åren. Och vi ser flera faktorer som kan ha bidragit till denna trend:

Flexibiliteten att snabbt växla upp: Företag står inför en alltmer konkurrensutsatt och snabbföränderlig marknad, vilket kräver att de är mer flexibla i sin personalhantering. Interimslösningar ger företag möjlighet att snabbt växla upp verksamheten när möjligheten dyker upp.

Specialiserad expertis: Många företag har insett värdet av att dra nytta av specialiserad expertis för att lösa specifika problem eller genomföra projekt. En interimskonsult kan erbjuda denna expertis och kan bidra från dag ett.

Kortsiktiga projekt och övergångsperioder: Många företag genomför kortsiktiga projekt eller genomgår övergångsperioder som kräver tillfälliga lösningar. Interimslösningar ger dessa företag möjlighet att hantera dessa situationer effektivt, och med specialistkompetens, utan att binda sig till långsiktiga åtaganden.

Ekonomiska faktorer: Interimslösningar kan vara mer kostnadseffektiva än att anställa permanenta medarbetare, särskilt för mindre företag eller projekt med begränsade resurser. Genom att använda interimskonsulter kan företag minimera sina kostnader och risker samtidigt som de får tillgång till den kompetens och expertis de behöver.


Behöver du hjälp med att hitta interimskonsulter? Vi hjälper dig gärna! Här kan du läsa mer om Interim Management med The Place


Interimslösning – Sammanfattning


En interimslösning är en temporär åtgärd som implementeras för att hantera komplexa behov eller utmaningar under en specifik period. En interimslösning kan gynna för företag genom att erbjuda flexibilitet, kostnadseffektivitet och tillgång till expertis. En interimslösning är särskilt passande under perioder av snabb tillväxt eller plötsliga förändringar, tillfälliga projekt, övergångsperioder, tillfällig intern kompetensbrist och omorganisationer.

Precis som med alla anställningsformer finns det vissa för- och nackdelar med interimslösningar. Några starka fördelar med en interimslösning är att du får in kompetens snabbt, det är flexibelt samt att du får in specialiserad expertis för komplexa behov. Nackdelar med interimslösningar är kompetensförstärkningen är extern, att det kan leda till brist på kontinuitet och stabilitet, samt att en interimskonsult inte kommer att bidra till företagets kultur på samma sätt som permanenta medarbetare.

Genom att noggrant överväga en interimslösning kan din verksamhet dra nytta av en interimskonsult för att navigera genom övergångsperioder eller temporära utmaningar på ett effektivt sätt. Dessutom minimerar du risken för kostsamma felrekryteringar, du kan anpassa behovet efter föränderliga omständigheter, du får in objektivitet och nya infallsvinklar samt tillgång till specialiserad expertis.
Kostnadsfri rådgivning för interimslösningar


Är ditt företag i behov av flexibla lösningar för att hantera temporära projekt, kortsiktiga utmaningar eller övergångsperioder? Att identifiera rätt tidpunkt och situation för en interimslösning kräver noggrann analys och planering. Vårt team på The Place står redo att erbjuda dig kostnadsfri rådgivning för att identifiera dina kompetensbehov och skapa skräddarsydda interimslösningar som passar din verksamhet.

Med över 35 års erfarenhet av Interim Management inom en mängd olika branscher kan vi erbjuda unik och omfattande expertis för dina behov. Välj ett datum i kalendern nedan som passar för kostnadsfri rådgivning, så kontaktar vi dig inom kort!Interimslösningar med The Place

Interimslösningar med The Place


Ligger en strategisk rekrytering runt hörnet? Eller behöver du hitta en erfaren projektledare inför en stor omorganisation? Då kan The Place interimslösning vara ett bra alternativ för dig.