Planera en lyckad och effektiv onboarding

2021-10-07

Hur viktigt är egentligen en bra onboarding av nya medarbetare? I denna artikel har vi på The Place sammanfattat våra bästa tips, baserade på mer än 30 års erfarenhet, om hur du lyckas med effektiv onboarding. Vi bjuder också på en enkel guide till dig med såväl konkreta som generella tips samt en checklista för effektiv onboarding.

En bra start på det nya jobbet är precis som en bra start på dagen – det reducerar stress, ökar produktiviteten och förbättrar prestationen. Hur en nyanställd välkomnas in i organisationen är en viktig och avgörande del av rekryteringsprocessen som kommer att gynna både företaget och den nya medarbetaren på kort och lång sikt.

Om du tänker ”En onboarding är väl inte så svårt att lyckas med?” så rekommenderar vi starkt att du tänker om och laddar ner vår enkla guide till en lyckad onboarding. Faktum är att det finns ett antal fallgropar som företag bör akta sig för gällande onboarding av nyanställda, och en onboarding kan bli mer komplex än vad du först räknat med. Därför är planering och checklistor en viktig del av planeringen och genomförandet.

Onboardingguide. The Place. Mockup

Som en Worklife partner till företag i olika storlekar stöter vi dagligen på diverse komplexa situationer i en onboardingprocess. Några av de moment som våra kunder uttrycker som utmaningar med onboarding av nyanställda handlar om:

 • Att lyckas få en nyanställd inkluderad i en redan sammansvetsad grupp
 • Att tekniken inte samarbetar
 • Att tilldela tydliga och konkreta arbetsuppgifter
 • Att konsulten snabbt ska komma upp i produktivitet

Läs mer om the Place som Sveriges enda Worklife partner

Skillnaden mellan en onboarding och en introduktion

En vanlig missuppfattning är att onboarding är en direktöversättning från begreppet introduktion. Men det finns faktiskt väsentliga skillnader mellan en onboarding och en introduktion. 

Introduktion

En introduktion är en initial insats, oftast från HR-avdelningen, som fokuserar på praktiskt frågor och förutsättningar. En introduktion ska se likadan ut för alla nyanställda och fungerar mer som en envägskommunikation mellan berörda parter. När en introduktion är klar känner sig förmodligen den nya medarbetaren fortfarande ny på jobbet och ny i gruppen. 

Onboarding

En onboarding är en kontinuerlig insats under ett antal månader. Onboardingplanen är skräddarsydd och anpassad efter tjänsten och den nya medarbetaren. En onboarding genomförs i nära samarbete med närmsta chef och nyckelpersoner i teamet, och fokus ligger på integration och individuellt stöd för den nyanställda. När insatsen är klar är målet att den nya medarbetaren ska känna sig bättre integrerad i sin roll, i verksamheten och i teamet.  

7 anledningar till att du bör satsa på en välplanerad onboarding

Som sagt: en effektiv och välplanerad onboarding gynnar både medarbetare och arbetsgivare på kort och lång sikt. Om din nyanställda känner sig förbisedd, åsidosatt eller underkvalificerad under sin första tid i organisationen finns det risk att självförtroendet får sig en törn, vilket i sin tur kommer påverka hens prestationer. En dålig start kan även bidra med lägre förtroende för organisationen och de ansvariga personerna i fråga.

En strukturerad och konkret onboarding kan däremot motivera och inspirera den nyanställda, vilket bidrar till en starkare positiv upplevelse av organisationen och en betydligt snabbare väg till produktivitet. Efter 30 år i rekryteringsbranschen ser vi en rad positiva effekter som föds ur en välplanerad och effektiv onboarding;

 1. Ökad nöjdhet
 2. Mindre stress
 3. Lägre personalomsättning
 4. Lägre kostnader
 5. Ökad social integration
 6. Bättre prestation
 7. Ökad produktivitet

Att planera för en lyckad onboarding

Att göra en detaljerad plan för de första två veckorna är en bra start, men långt ifrån tillräckligt. Sanningen är att en onboardingprocess bör sträcka sig från tre månader till ett år framåt – beroende på medarbetarens roll och uppgifternas komplexitet. Du behöver självklart inte ha varenda timme, uppgift eller möte inbokat under denna tid. Det är dock viktigt är att vara konkret i hur den kommande tiden kommer att se ut för den nyanställda, och vad hen kan förvänta sig av sin introduktion.

Ladda ner vår guide för en lyckad Onboarding

Vi har sammanställt värdefulla tips och råd i en kostnadsfri digital onboarding-guide. Denna kan du använda dig av oavsett om du vill ha konkreta råd eller generella tips för hur du lyckas med en effektiv onboarding.

Innehåll

 1. Hur hänger onboarding och produktivitet ihop?
 2. Digitaliserad onboardingprocess?
 3. Preboarding
 4. Första dagen
 5. De första 90 dagarna
 6. Checklista

Lycka till med din onboarding!

Läs mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag

Onboardingguide. The Place. Mockup