Så ser arbetslösheten ut i Sverige 2023

2023-03-07

Hur ser arbetslösheten ut i Sverige idag? Och hur kommer arbetslösheten se ut i Sverige under 2023? I denna artikel går vi igenom nya siffror från SCB samt ger dig en prognos för hur arbetslösheten kommer att se ut under året.

Enligt siffror från SCBs senaste arbetskraftundersökning (AKU) låg arbetslösheten i Sverige på 7,6% i januari 2023. En siffra som har ökat sedan slutet av föregående år. Följer vi samma tabell kan vi se att arbetslösheten i Sverige har ökat med 1,2 procentenheter sedan i november 2022.

Konjunkturinstitutet bedömer att Sverige går in i lågkonjunktur 2023, vilket absolut kan kopplas till den ökande arbetslösheten. Den höga inflationen i samband med stigande räntor och ökade elpriser gör att företag inte länge har råd att rekrytera och måste pausa sina anställningsplaner – i värsta fall dra ned på sin befintliga styrka genom uppsägningar och permitteringar.


Arbetslöshet Sverige: Prognos 2023

Sett till dessa siffror och det oroliga ekonomiska klimatet bör vi räkna med en ökad arbetslöshet och en svagare sysselsättningsgrad under året. Enligt Arbetsförmedlingens analys kommer arbetslösheten i Sverige att öka under 2023, för att sen minska under andra halvåret 2024 då svensk ekonomi förväntas bli starkare igen. Prognosmakare räknar med att arbetslösheten kommer uppgå till 8% under 2023.

Dock befinner vi oss bara i början av 2023 och det är för tidigt att säga hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas. Det återstår därför att se om denna negativa trend håller i och hur Sveriges arbetslöshet påverkas.

I det stora hela kan vi faktiskt konstatera att arbetslösheten i Sverige har sjunkit avsevärt under 2022 och snart är nere på nivåer som vi inte har sett sedan innan pandemin. Enligt Arbetsförmedlingen har vi i dagsläget inte heller en hög siffra på varsel om man jämför med föregående år.


Arbetslöshet Sverige: under lågkonjunktur

Men vad innebär egentligen en lågkonjunktur för arbetsmarknaden i Sverige? Ökar alltid arbetslösheten under en lågkonjunktur?

En lågkonjunktur kännetecknas generellt av en försämrad arbetsmarknad, ökad arbetslöshet, minskad sysselsättningsgrad och en svagare produktionstillväxt. Så ja: generellt hänger en försämrad konjunktur och ökad arbetslöshet ihop.

Det finns olika typer av lågkonjunkturer där vissa bedöms vara mildare och andra svårare och mer beständiga. Finanskrisen 2008 och Coronapandemin är två bra exempel på lågkonjunkturer som har varit svåra (två väldigt ovanliga kriser, som tur är!).

Trots att det är mycket just nu som pekar på att den svenska ekonomi kommer att bli svagare under året är det för tidigt för att dra slutsatser om hur arbetsmarknaden kommer att se ut. Det vi vet är att arbetsmarknaden har varit stark under 2022 och att det fortfarande finns stora behov av kompetens i många branscher.


Arbetslöshet Sverige: så här har det sett ut senaste åren

Finanskrisen 2008 förde med sig en lågkonjunktur som varade i sju år. Därefter spred sig en pandemi och förde med sig stora ekonomiska konsekvenser världen över. Covid-19 slog hårt mot hela svenska samhället, och inte minst arbetsmarknaden. Företag hade svårt att hålla produktiviteten i gång och tvingades säga upp sin personal. År 2020 var första gången sedan finanskrisen som sysselsättningsgraden minskade.

Den mest utsatta gruppen på arbetsmarknaden under pandemin var unga och tidsbegränsat anställda (de som jobbar med tim- eller projektanställning), och speciellt i branscher som var direkt påverkade av de rådande restriktionerna. Exempelvis hotell- och restaurangbranschen.

Sverige, och resten av världen, återhämtade sig relativt bra under 2021 och vi såg att arbetslösheten i Sverige minskade under 2022. I början av 2023 ökar arbetslösheten igen, vilket kan vara ett resultat av den försämrade konjunkturen som förväntas vara ett par år framöver. 

De ekonomiska läget i Sverige just nu påverkas även av Kriget i Ukraina. Vid sidan av det mänskliga lidandet har tillgången av naturgas, olja, spannmål och andra viktiga råvaror blivit mer osäkert – vilket har varit en stor bidragande faktor till att priserna för fossila bränslen och elekticitet har ökat avsevärt. Utöver att företag drabbas ekonomisk av kriget av denna orsak bidrar det såklart även oro och nervositet inför framtiden. Vilket i sin tur kan vara en faktor till att anställningsplaner pausas.


Så här har arbetslösheten i Sverige sett ut i januari månad sedan finanskrisen 2008:

Jan 23

7,6 %

Jan 22

8,3 %

Jan 21

9,3%

Jan 20

7,8%

Jan 19

6,8%

Jan 18

7,2%

Jan 17

7,5%

Jan 16

7,7%

Jan 15

8,6%

Jan 14

8,8%

Jan 13

8,6%

Jan 12

8,6%

Jan 11

8,6%

Jan 10

9,7%

Jan 09

7,5%

Jan 08

6,6%

*Statistiken är hämtad från Ekonomifakta.se 6/3-23

Vad gäller om du blir arbetslös i Sverige?

Något som är viktigt att ha med sig är att detta är en prognos för arbetslöshet i Sverige och endast en indikator på högre risk för uppsägningar, det behöver absolut inte innebära att man blir uppsagd.

Men vad händer om du skulle bli uppsagd i Sverige? Jo, om du blir arbetslös i Sverige har du möjlighet att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen under tiden du söker nytt jobb. Du måste då skriva in dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen och ansöka om ersättning hos din a-kassa.

För att få ersättning måste du tidigare ha jobbat under en viss period och det finns kriterier du måste uppfylla. Om du har pluggat på heltid, varit föräldraledig eller sjukskriven kan du räka ditt arbete längre tillbaka i tiden. Hur mycket pengar du får kommer bero på hur mycket du har jobbat, din inkomst och hur länge du har varit medlem i din a-kassa. Om du är arbetslös för att du själv har sagt upp dig kan du inte ansöka om arbetslöshetsersättning.

Om du blir uppsagd och är på väg att bli arbetslös i Sverige finns den en hel del saker som du bör göra under din uppsägningstid och från första dagen som arbetslös.


Tips på saker att checka av om du blir arbetslös i Sverige: 

  • Begär ett arbetsgivarintyg från din arbetsgivare
  • Bli medlem i en a-kassa (om du inte redan är det)
  • Skriv in dig hos arbetsförmedlingen senast din första arbetslösa dag
  • Ansök om a-kassa

Om du blir arbetslös i Sverige utan a-kassa

Blir du arbetslös i Sverige utan att vara medlem i en a-kassa kan du bli det i samband med att du blir arbetslös. Du har då rätt till en grundersättning

På Arbetsförmedlingen hemsida kan du läsa allt du behöver veta om att söka ersättning via a-kassa.


Söka-jobb-tips från oss!

  • Skriv ett riktigt bra CV för att sticka ut bland andra jobbsökare! Här har vi samlat våra bästa tips för hur du skriver ett proffsigt CV
  • Vet du inte vart du ska börja leta eller vad det är för typ av jobb du vill söka? Då tycker vi du ska kika runt bland våra lediga tjänster! Förhoppningsvis hittar du något som passar just dig bland våra tillgängliga jobb just nu.
  • Registrera ditt CV hos oss. På så sätt kommer du finnas med i vår kandidatpipe som våra rekryterare använder sig av när det kommer in nya uppdrag. Så fort vi får in en tjänst som passar din profil kommer vi då höra av oss! Bra va? 

Externa källor: