Så håller du i en löneförhandling – Bästa tipsen

2022-11-08

Det är viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare lämnar en löneförhandling nöjda. Här är tips för dig som är arbetsgivare och ska hålla i lönesamtal.

Ett lönesamtal kan vara ett besvär för bägge parter. Det finns ingen lag som säger att du måste ha lönesamtal med dina anställda. I kollektivavtal regleras dock ofta såväl lönenivåer som rätt till lönerevision och lönesamtal, så du behöver först ha koll på vilka regler som du ska förhålla dig till. Att hålla i löneförhandling behöver oavsett inte vara svårt, så länge du kommer väl förberedd. Precis samma sak gäller för den du löneförhandlar med.

Syfte med lönesamtal

Syftet med lönesamtalet är att öppna för dialog om medarbetarens lön i förhållande till hens arbetsprestation. Hur arbetsuppgifterna har utvecklas, hur jobbet har skötts samt vilka resultat som har uppnåtts. Lönesamtalet är även ett tillfälle för din medarbetare att föra fram sina synpunkter och motiveringar till varför hen är värd önskad lön. 

Ha koll på den du löneförhandlar med

Regel 1A är att veta vad den person du ska hålla en löneförhandling med har för styrkor och svagheter. Tala med andra som personen haft kontakt med och se hur de har upplevt det att arbeta tillsammans med hen. Gå tillbaka och kolla vilka resultat personen har levererat under det senaste året och var beredd på de argument som kan komma. Nya argument bör ha dykt upp sedan er senaste löneförhandling.

Skapa relatistiska förväntningar

Som chef är det omöjligt att alltid göra alla nöjda, men det är däremot inte omöjligt att skapa förståelse kring löneprocessen. Se till att din medarbetare förstår företagets löneprocess och vad hen kan göra för att påverka sin lön. 

Lyft andra förmåner

Du kanske inte har budget nog att ge din medarbetare den lön som hen önskar, och det känns såklart inte kul för någon part. Det kanske finns andra förmåner som du kan lyfta under lönesamtalet. Hur ser ert anställningspaket ut och vad gör er till en bra arbetsgivare utöver lönen? Ta reda på vad som är viktigt för din medarbetare och vad som motiverar hen. Kan ni har en dialog om flera semesterdagar, mer friskvård eller bättre flexibilitet? 

Förbered dig för nästa år redan nu

Det kommer att komma en löneförhandling nästa år också. Se till att du tar anteckningar kring årets löneförhandling. Se vad personen du förhandlar med har för personliga och yrkesmässiga mål och följ upp hur han eller hon har jobbat för att uppfylla dem. Det är trots allt viktigt att du som chef ser vad dina anställda gör och vilka steg de tar för att förbättras i sin roll. Efter förhandlingen ska båda vara nöjda.