en bild

Hyra först - anställa sen

Vi kallar det för HAS eller Hybrid - när ett företag först hyr in kompetensen med en plan på att ta över anställningen.

Hyr först - Anställ Sedan

Vårt HAS-upplägg passar arbetsgivare med  ett grundläggande rekryteringsbehov men väljer att överlåta arbetsgivaransvaret de första sex månaderna till The Place.

Placera Personal blir The Place

Efter 30 år som Placera Personal tar vi ett kliv från bemanningsbranschen och blir The Place - Where happy work happens!