en bild

Hyra först - anställa sen

Vi kallar det för HAS eller Hybrid - när ett företag först hyr in kompetensen med en plan på att ta över anställningen.

Hyr först - Anställ Sedan

Vårt HAS-upplägg passar arbetsgivare med  ett grundläggande rekryteringsbehov men väljer att överlåta arbetsgivaransvaret de första sex månaderna till The Place.