Toppbetyg i The Place konsultundersökning – igen!

2023-12-18

Happy news! The Place konsulter har sagt sitt och ger The Place 4,7 av 5 möjliga stjärnor i arbetsgivarbetyg. Det visar den senaste medarbetarundersökningen från november, där konsulterna gav The Place och The Place konsultchefer toppbetyg i alla avseenden.

Varje år genomför The Place en medarbetarundersökning för att ta tempen på hur företagets konsulter mår, och vilka utvecklingsområden som finns att förbättra. Undersökningen innehåller tre delar med frågor som berör konsulternas arbetssituation, relation med konsultchef samt uppfattningen om The Place som arbetsgivare. Resultaten ger en indikation på engagemang och trivseln bland företagets konsulter.

Resultatet från 2023 års medarbetarundersökning visar alltså fina siffror. Det visar också en positiv förflyttning på samtliga frågor jämfört med föregående år.

Elisabet Holmene, vd på The Place, tog emot resultatet från undersökningen med glädje:

— Jag är otroligt glad över detta toppbetyg från våra medarbetare ute hos The Place kundföretag. I ärlighetens namn trodde jag inte att föregående årets resultat skulle kunna toppas, säger Elisabet och fortsätter:

—  Våra konsultchefers engagemang för våra medarbetare är fantastiskt att se och är en absolut framgångsfaktor. Vi har en modell för det här arbetet som jag tror sticker ut i branschen och det är fint att se hur det arbetet vidareutvecklas.

Elisabet vill också belysa hela The Place-teamets insats:

—  Resultatet i undersökningen är förstås också en bekräftelse på det engagemang som hela teamet lägger ner varje dag. Från att analysera kundbehov, att lyssna in våra kandidater och göra bra matchningar till att ge våra konsulter stöttning hela vägen. Så jag blir väldigt glad och stolt, avslutar Elisabet.


Snittbetyg från undersökningens tre delar

  • Min arbetssituation och syn på mitt arbete: 6,2/7
  • Min konsultchef och jag: 6,7/7
  • Jag och The Place: 6,4/7

Hela 4,7 av 5 i arbetsgivarbetyg

Undersökningen avslutas med att konsulterna får ge ett helhetsbetyg av The Place som arbetsgivare. Och även här ser vi en ökning från föregående år då vi fick 4,5/5 i arbetsgivarbetyg.


Mer om undersökningen

Under november 2023 genomförde The Place en medarbetarenkät där alla The Place-konsulter fick chansen att besvara frågor gällande deras arbete. De som svarade på enkäten fick gradera hur väl ett påstående stämmer på en skala mellan 1-7. Undersökningen bestod av 17 frågor uppdelat i tre avsnitt. Konsulterna är helt anonyma i undersökningen och det är frivilligt att delta.

För att kunna följa utvecklingen och snabbt identifiera potentiella förändringar i konsultomdömen jämförs årets resultat med föregående år.

Med hjälp av konsulternas feedback vill The Place identifiera områden för förbättring, och få bättre förutsättningar att skapa en arbetsmiljö som uppfyller och överträffar förväntningarna.

💜 Se alla frågor med snittsvar.The Place är Sveriges enda Worklife Partner


För våra kunder och medarbetare är vi en Worklife Partner, en plats att växa på för att stärka sin affär och karriär. Vi brinner för att matcha rätt kompetens med rätt företag och att skapa ett positivt arbetsliv för såväl kunder som medarbetare.


💜 Läs mer om The Place som konsultföretag 💜